Eusko Jaurlaritza

Dirulaguntzak Arrantza-sektorerako

Tratamendu-arduraduna

Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumena Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Laguntzen gaineko segimendua, kontrola eta kudeaketa

Oinarri juridikoa

  • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
  • 508/2014 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2014ko maiatzaren 15ekoa, Itsasoaren eta Arrantzaren Europako Funtsari buruzkoa.
  • Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra.
  • 1/1997 LEGEGINTZA DEKRETUA, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena.

Gordetzeko epea

urte 15

Interesdun taldeak

  • Herritarrak
  • Euskal Autonomia Erkidegokoak diren Arrantza sektoreari zuzenean edo zehar loturiko herritarrak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

  • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk
  • MAPA-Nekazaritza, Arrantza eta Alimentazio Ministerioa, Nekazaritza eta Arrantza Estatistika Ofizialen zerbitzua (SEAS).

Datuen kategoriak

  • Identifikazio-datuak
  • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0014