Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

BetiOn Telelaguntza Zerbitzu Publikoa

TELELAGUNTZA

Abenduaren 5eko 12/2008 Legeak, Gizarte Zerbitzukoak, 22. artikuluan ezartzen du Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Prestazioen eta Zerbitzuen Katalogoa, eta 21. artikuluan katalogo horren definizioa eta ezaugarriak.

Katalogo horrek honako sailkapen hau jasotzen du: Lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuak, Bigarren mailako arretako gizarte-zerbitzuak eta Prestazio ekonomikoak. Lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuetako arloan, besteak beste, telelaguntza zerbitzua dago.

Halaber, 12/2008ko Legeko 40.3. artikuluak Eusko Jaurlaritzari esleitzen dio Eusko Jaurlaritzaren zuzeneko ekintzakoak diren prestazio eta zerbitzuak bermatzeko eskumena, hala nola telelaguntza zerbitzua.

Horiez gain, 144/2011 Dekretuak, ekainaren 28koak, honakoak zehazten ditu: nor diren zerbitzuaren erabiltzaileak, non aurkeztu eskaerak, zer dokumentazio aurkeztu behar den zerbitzua eskatzeko, etab.

Eskaerak

Dokumentuak

Oharra: Dokumentuak klikatzerakoan mezu bat aterako zaizu, ingelesez, ez egin kasurik. Jaitsi itzazu behar dituzun dokumentuak eta ondoren ireki.

Telelaguntza zerbitzuaren erabiltzaileek, honako telefono honetara deitu ahal dute bere zalantzak argitzeko: 900 851 600. Gizarte Zerbitzuko langileek honako helbide honetan argitu ahal dituzte zalantza guztiak: telelaguntza@euskadi.eus

Urteko memoriak

Azken aldaketako data: