Osasun Saila / Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Zahartzeko ingurune lagunkoiak

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea

Itsasoaren aurrean besarkatutako adineko bikote baten (gizona eta emakumea) irudia.

Itsasoaren aurrean besarkatutako adineko bikote baten (gizona eta emakumea) irudia.

Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) eta Adinekoekin Lagunkoiak diren Hiri eta Komunitateen Munduko Sareak adinekoentzako ingurune lagunkoiak sortzea bultzatzeko gida bat egin dute. Gida horretan, zahartze osasuntsuko programak ezartzeko esparrua deskribatzen da, bai eta adinekoak komunitatean gizarteratzea sustatzen duten tokiko ekintza-planen sustapena ere.

Adinarekin lagunkoiak diren inguruneak dira zahartze osasungarria sustatzen duten etxe, komunitate edo hiri guztiak, pertsonen gaitasun funtzionalei beren bizitzan zehar eusteko diseinatutako espazioak edo jarduketak sortuz edo berreskuratuz. Txostenean jasotzen den bezala, "adinekoekin lagun daitezkeen hiriak eta komunitateak adinekoen aniztasun zabalaren berri emateko diseinatuta daude, haien autonomia, inklusioa eta ekarpenak sustatzeko bizitza komunitarioko arlo guztietan, haien erabakiak eta bizimoduak errespetatzeko, eta zahartzearekin lotutako premiei eta lehentasunei aurrea hartzeko eta malgutasunez erantzuteko".

Zahartze osasuntsua sustatzeak sektore askoren arteko interakzioa eskatzen du (etxebizitza, enplegua, osasuna, iraupen luzeko zainketen arreta, etab.), gobernu-maila desberdinetan (tokikoa, autonomikoa eta nazionala), eta eragile ugariren, adinekoen erakundeen, hirugarren sektorearen, erakunde profesionalen, akademikoen eta, oro har, gizartearen inplikazioarekin.

Ildo horretan, Hiri Lagunkoien Sarea tokiko ekintzan zentratzen da, eta komunitate edo hiri batean bizi diren pertsonen eguneroko ongizaterako funtsezkoak diren alderdiak identifikatzen ditu, ikuspegi inklusibo batetik, non garrantzi berezia hartzen baitu adinekoen parte-hartzeak; haiei ahotsa ematen zaie zahartze aktibo eta osasuntsua sustatzera bideratutako premiak eta/edo ekimenak adierazteko.

Proiektatutako ekintza guztiak Zahartze Osasuntsuaren Hamarkadan kokatzen dira (2021-2030), eta lau lan-ildotan zentratzen da: adinaren araberako diskriminazioari aurre egitea, komunitateak eraldatzea adinekoen gaitasunak indartzeko, arreta integratua eta pertsonan zentratua eskaintzea eta osasun-zerbitzuen, zerbitzu komunitarioen eta epe luzeko arretaren arteko koordinazio handiagoa bultzatzea, adinekoen egungo premiei erantzuteko.

Esparru horretan, adinekoekin lagunkoiak diren hirien eta komunitateen programak aktibo gisa aurkezten dira, eta pertsonak komunitatean sartzea ez ezik, komunitatean luzaroago irautea ere laguntzen dute. Gidak, besteak beste, COVID-19aren pandemian programa horiek izan zuten erantzuna adierazten du: bakarrik zeuden adinekoak identifikatzen ditu, haiei laguntzen die eta kolektibo horren beharrak babesten ditu. Gidaren egileek diotenez, "adinekoekin lagunkoiak diren hiriak eta komunitateak gai dira testuinguru aldakorrei erantzuteko eta adinekoen, haien familien eta komunitateen beharrak asetzen jarraitzeko. Krisi eta larrialdi humanitarioetan, adinekoak normalean baztertuta daudenean, programa lagunkoiek erakutsi dute prest daudela, erresilientzia dutela eta erronkari erantzuteko gaitasuna dutela ".

Hiri eta komunitate lagunkoien programak inplementatzeko, honako baldintza hauek bete behar dira: proiektua beste eragile batzuekin batera lantzea, lidergo argia ezartzea, adinekoen parte-hartzea izatea, datu-iturri fidagarriak identifikatzea, proiektatutako ekintzak gauzatzeko ezagutza eta finantzaketa-iturriak izatea, ekimena tokiko esparrutik harago eskalatzeko metodologia egokia erabiltzea. Ildo horretan, nabarmentzekoa da Australia, Kanada, Txile, Frantzia, Irlanda, Japonia, Zeelanda Berria, Espainia, Erresuma Batua eta EE bezalako herrialdeen esperientzia, . bertan, arlo horretan aurrerapen handiak egin dira.

Era berean, inplementazioa "integrazio bertikalaren" ikuspegitik egin behar da, tokiko gobernantza barne hartuta, baina baita eskualdeko eta nazioko gobernuak ere, eta gizartearen sektore desberdinetako eragileen (sektoreen artean) arteko "integrazio horizontalaren" ikuspegitik, konpromiso publikoaren maila handiarekin.

Azkenik, gidaren egileek elkarren artean lotuta dauden funtsezko sei elementu aipatu dituzte, programa horien diseinuan eta garapenean zeharka agertu behar direnak. Hauek dira:

  1. Elkarteak, sareak eta aliantzak sortzea alderdi interesdunen artean. Aldeen arteko loturak identifikatu eta ezarri nahi dira, prozesua bultzatu eta koordinatuko duen erakundea definituz. Puntu honetan, garrantzitsua da rolak eta erantzukizunak definitzea.
  2. Lidergoa eta ikuspegi estrategikoa. Lankidetza-lidergoa garatu nahi da, bai eta parte hartzen duten eragile guztien artean konfiantzazko eta erantzukizun partekatuko giroa ezarri ere, adostasuna lortze aldera. Urrats garrantzitsua da adinekoen proposamenak agendetan eta garapen-planetan txertatzea.
  3. Giza baliabideak, finantza-baliabideak, erakunde-baliabideak eta kultura-baliabideak. Ingurune lagunkoiak abian jartzeko giza baliabideak, finantza-baliabideak eta erakunde-baliabideak mapatzera eta ziurtatzera bideratzen da. Gardentasuna eta kontuak ematea eskatzen du.
  4. Gaitasunak eta prozesuak garatzeko baldintza egokiak ahalbidetzea. Prozesu berriak sortzen eta komunitatearentzat garrantzitsuak diren ezagutzak, trebetasunak, gaitasunak eta praktikak garatzen laguntzea da helburua. Era berean, ikaskuntza eta trukea bilatzen dira, baita berdinen arteko babesa ere.
  5. Ezagutza, ikerketa eta berrikuntza. Ikerketa eta berrikuntza babestera bideratzen da, adineko pertsonen parte-hartze esanguratsua sustatuz. Adineko pertsonekin lagunkoiak diren inguruneetako programak finantzatzeko eta ikerketarako baliabideak esleitzeko erraztasunak eman nahi dira.
  6. Jarraipena eta ebaluaketa. Jarraipenaren azken helburua da plan bat egiten laguntzea. Plan horrek datu zehatzak izatea bermatuko du, egindako aurrerapenak aztertzeko, bai eta adinekoekin adiskidetsuak diren komunitateetan edo hirietan garatutako ekintzen inpaktua aztertzeko ere.

Ekintza horiek abian jartzeak lagundu egingo du ingurune batzuk garatzen, non zahartzea aukera bat den oztopo bat izan beharrean, eta komunitatea indartzen duten ekimenak azaleratzen diren, eta herritarren beste sektore batzuek ere haietaz baliatzen diren, hala nola haurrek, gazteek edo gizarteak, oro har. Azken batean, adinekoen eskubideak gauzatzea bermatuko duten eta beren bizi-proiektua amaierara arte garatzea ahalbidetuko dieten espazioak sortzea da helburua.

Gai honi buruz argibide gehiago behar izanez gero, ondorengo estekaren bidez gida osoa  kontsultatu dezakezu; “National programmes for age-friendly cities and communities: a guide (Naciones Unidas, 2023)”.