Osasun Saila / Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Berrikuntza digitala ezartzeko jarraibideak osasun eta gizarte-zerbitzuetan

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea.

Artxibo irudia.

Artxibo irudia.

NuffieldTrust -ek txosten bat argitaratu du, NHS Erresuma Batuko osasun-sistemak teknologia digitalen erakunde eta hornitzaile komertzialekin batera garatutako programaren berri emateko. Helburua da osasun eta gizarte-zerbitzuetan berrikuntza digitalak, ezartzeko eta hedatzeko formula eraginkorrak aztertzea.

Aipatzekoa da, azterlanaren arabera, azken urteotan ahalegin berritzaile handia egin dela arlo sanitario eta sozialean, bereziki nabarmena COVID-19aren pandemian; izan ere, pandemia hori kudeatzeko, osasun-zerbitzuei eta zerbitzu soziosanitarioei aplikatutako teknologia digitala hartu zen azkar.

Hala ere, askotan, berrikuntza horien ahalmen eraldatzaileak ez du eragiten espero den inpaktua osasun prestazioan eta gizarte-laguntzan, eta, ondorioz, onura potentzialak ez dira iristen zerbitzu horien erabiltzaileengana, ezta zerbitzuez arduratzen diren langileengana ere.

Txostenaren egileek adierazten dutenez, horren arrazoia izan daiteke aplikazio teknologikoak eta digitalak modu estandarrean inplementatzen direla, horiek erabiltzeko irtenbide bakar eta zerrenda gisa, arreta sozial eta sanitarioko sistemek dituzten testuinguru eta erronken konplexutasuna eta aniztasuna alde batera utzita.

Beste era batera esanda, arreta soziosanitarioko eremuan berrikuntza teknologikoak sartzeak inplementazio eraldatzailea eskatzen du, sistema bakoitzak une bakoitzean dituen berezitasunak eta beharrak kontuan hartuta.

Hala ere, berrikuntza teknologikoak ingurune sanitarioan eta soziosanitarioan eraginkortasunez ezartzeko moduari buruzko ebidentzia urria da.

Ondorioz, garatutako berrikuntzetako asko ez dira asistentzia-praktikan ezin hobeto txertatzen edo ez dira arrakastarik gabe hartzen. Hori dela eta, jarraian aurkezten den txostenak berrikuntza teknologikoen onurei etekina ateratzeko formula identifikatu nahi du, inplementazio arrakastatsua bermatzeko eta, hedaduraz, erabiltzaileei eta langile sanitario eta soziosanitarioei arreta hobea emateko.

COVID-19aren pandemiak aplikazio teknologiko berriak sartzea bultzatu du osasun- eta gizarte-prestazioan, eta horrek 'ondo berritzearen eta epe luzerako eraldaketa eraldatzailearen garrantzia' indartzen lagundu du, osasun eta gizarte arretan espero diren emaitzak lortzeko.

Hala, NHSk garatutako programak hainbat proiektu teknologikoren ezarpena ebaluatu du, eta funtsezko hamar ikasgai identifikatu ditu osasun-zerbitzuetan eta gizarte-zerbitzuetan berrikuntza digitalak hartzeko eta zabaltzeko. Neurrien artean, ondorengoak zerrendatzen dira:

  1. Erabiltzaileekin elkarrekintza Txostenak nabarmentzen du garrantzitsua dela 'denbora eta baliabide nahikoak' erabiltzea zerbitzuaren azken erabiltzailearekiko elkarrekintzarako.

 

  1. Kodiseinua eta koprodukzioa Era berean, zehaztutako teknologia azken erabiltzaileekin batera kodiseinatu edo koproduzitu behar dela adierazten da, ezarpen fasean atxikimendua areagotze aldera.

 

  1. Ikuspen holistikoa. Txostenean definitutako beste ikasgaietako bat beharra eta horrek sisteman duen eragina identifikatzea da, teknologia baten beharra identifikatu beharrean.

 

  1. Elementu bideratzaileen eta hesien azterketa. Erabiltzaileek berrikuntza bat onartzean eragina izan dezaketen elementu bideratzaileak eta oztopoak aztertu eta kontuan hartu behar dira.

 

  1. Informazioaren gobernantza Garrantzitsua da berrikuntzaren garapena ez baldintzatzea informazioaren gobernantza eskakizunengatik.

 

  1. Egokitze estrategiak. Berrikuntzaren etengabeko egokitzapena sustatzen da, identifikatutako beharrak doitzeko eta inplementazioa bermatzeko.

 

  1. Prestakuntza eta gaikuntza. Teknologia erabiltzen duten profesionalei prestakuntza eta gaikuntza egokia eman behar zaie.

 

  1. Azterketa eta ebaluazioa. 'Berrikuntza integratzea bidaiaren erdia baino ez da' azterlanean jasotzen den bezala. Datuen jarraipena eta bilketa etengabea egin behar da, bai eta datuak aztertu eta ebaluatu ere.

 

  1. Baliabideak, irismena eta kudeaketa Txosteneko ikasgaietako batek esplizituki aipatzen du behar adina baliabide izan behar dituela, bai eta berrikuntza hedatzen lagunduko duten proiektuak kudeatzeko laguntzak ere.

 

  1. Testuinguruaren araberako ezarpena Teknologia bat aplikatuko den testuinguruen arteko aldaketak behatzean eta, ondorioz, ezarpena egokitzean datza.

Azkenik, txostenak adierazten du neurri horiek pertsonen arretari aplikatutako berrikuntzen inplementazio arrakastatsua sustatzera bideratuta daudela; hala ere, adierazten dute ez direla berrikuntza orori aplika dakizkiokeen formula unibertsalak, baizik eta sortu ziren helburura eta garatuko diren testuingurura egokitu beharko direla.

Gai honi buruz argibide gehiagorik behar izanez gero, txosten osoa esteka honetan kontsultatu hemen (leiho berri batean irekitzen da)