Osasun Saila / Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

COVID-19ren lehen olatuan osasun-arreta emateko teknologia digitala. NHS britainiarraren esperientziari buruzko hausnarketa

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea

The impact of Covid-19 on the use of digital technology in the NHS Briefing (Nuttfield Trust, 2020)

The impact of Covid-19 on the use of digital technology in the NHS Briefing (Nuttfield Trust, 2020)

Nuttfield Trust-ek egindako azterlan batek osasun- eta zaintza-arretaren hornikuntzan izandako aldaketak aztertzen ditu, baita COVID-19 delakoaren agerpenaren ondorioz Erresuma Batuko Osasun Sisteman (National Health Service, NHS) teknologia digitalak sartzeak dakartzan arriskuak eta desabantailak ere.

2019an, Erresuma Batuko Osasun Sistemaren (National Health Service, NHS) eta Gizarte Zerbitzuen eraldaketa digitala (NHSX) zuzentzeko unitate bat sortu zen, eta, horrela, arlo digitala, datuak, teknologia eta segurtasuna – Hainbat agentzia, talde eta erakunderen artean banatutako eskumenak – uztartu ziren. Horrek agerian utzi zuen Britainia Handiko gobernuak garrantzi estrategikoa eman ziola bere osasun-sistemaren transformazio digitala nola eta norantz bideratu behar zuen.

COVID-19ren lehen olatuan, osasun-arretan teknologia digitalak sartzeari dagokionez identifikatutako aldaketa nagusiak, besteak beste, SARS-CoV-2 transmititzearen arriskuak murrizteko helburuarekin, honako hauek izan ziren:

  • Triajea eta urruneko kontsultak areagotzea, lehen mailako arretan (telefono bidez) eta arreta espezializatuan –Akutuen ospitaleetan espazioa eta edukiera askatzeko, ahal izanez gero–.

Aurrez aurreko hitzorduetako datuak aztertuta, ikus daiteke lehen mailako arretako kontsultak erdira murriztu zirela COVID-10 pandemia hasi aurreko,  aurrez aurreko kontsulten zifrekin alderatuta. Arreta espezializatuaren kasuan, zifrek adierazten dute 2020ko martxoan % 10 izan zirela telemedikuntzako mediku-hitzorduak, hau da, % 6,5 gehiago 2019ko martxoarekin alderatuta.

  • TICak erabiltzea pandemiaren ondorioen kudeaketan laguntzeko telefono bidezko arreta-zerbitzuen bidez, informazioa, orientazioa eta aholkuak emateko COVID-19 kutsatze-susmoek edo COVID-19 sintomek eragindako isolamendu-kasuetan; testu-mezularitzako zerbitzuak (SMS) sintomak dituzten pertsonei jakinarazpenak bidaltzeko telefono-linearen bidez; COVID-19 berreskuratzeko prozesurako informazioa eta laguntza-programa pertsonalizatuetarako sarbidea duen web-orri bat; kontsulta-gela birtualak, osasun-talde profesionalen koordinaziopean. Pazienteei arreta mediko pertsonalizatua ematea beren etxeetan, ospitaleko alta jaso ondoren. Kasua, larrialdietatik Lehen Mailako Arretara bideratu ondoren edo COVID-19ren kasuan urruneko monitorizaziorako.

Aldaketa horiek azkar samar sartu dira, aldaketa horiek hedatzeko ardura duten instituzio eta erakundeen laguntzari esker. Aldi berean, txosten honetan nabarmentzen den bezala, osasun-profesionalek arintasunez egokitu behar izan dute baldintza eta behar berri horietara, pazienteei arreta modu berritzailean ematen jarraitzeko. Ildo horretan, txostenak azpimarratzen du NHSko erregistro digitalean, zerbitzu elektronikoen preskripzioan eta NHSko Appren deskargan gehien sartzen diren pazienteek soluzio teknologiko berritzaileak gero eta gehiago hartzen dituztela.

Hala ere, soluzio teknologiko horiek ez dira arreta-premia guztietara egokitzen, ez eta paziente mota guztietara ere, eta litekeena da konponbide berriak hartzeak osasun-desberdintasunak eta gizarte-bazterketako egoerak areagotzea – arrakala digitala areagotuta –, paziente batzuek egoera horiek eskuratzeko zailtasunak dituztelako edo alfabetatze digitalean mugak dituztelako.

Nuttfield Trust-ek azpimarratu du komeni dela zehaztea zer ondorio dituen TICak azkar txertatzeak praktika klinikoan, bereziki pazienteek arreta eskuratzeari dagokionez, esperientziaren balorazioan (adibidez, hipotesi hau erabiltzen da: gaixotasun kronikoak dituzten pazienteei arreta emateko eta haien jarraipena egiteko urruneko kontsultak eta gela birtualak erabiltzeak lortu duela pazienteek konpromiso handiagoa hartzea haien autozainketan eta larrialdietako kontsulten kopurua murriztea) eta arreta sanitario eta sozio sanitarioaren kalitaterako Erresuma Batuan.

Halaber, txosten honen arabera, COVID-19ren lehen olatuan garatutako jardunbide egokiak modu jasangarrian txerta daitezen sustatzeak finantzaketa, azpiegitura eta beharrezko gaitasuna izatea eskatzen du – profesional gaitutzat hartuta –, antolamendu-aldaketak, datuak aztertzeko ikaskuntza-prozesuak eta abar, heldutasun digital handiagoko agertoki baterantz aurrera egiteko.

Ildo horretan, COVID-19k eragindako epidemia denboran zehar luzatzeko aurreikuspenak eskatzen du, Nuttfield Trust-en iritziz, laguntza-jarduera garatzearekin batera aztertzea teknologia digitalak nola lagun diezaiokeen osasun-arretari eta gizarte-arretari balioa gehitzeari, eta, aldi berean, zehaztea zer neurritan hobesten dituzten pertsonek urruneko osasun-laguntzako alternatibak (informazioa, monitorizazioa eta zaintza eta arretarako laguntza). COVID-19 bidezko epidemia, edo irtenbiderik onena aurrez aurreko laguntzaren diseinuan aurrera egitea da, laguntza-alternatibekin konbinatuta.

Nuttfield Trust think tank independente bat da, osasunari buruzko gaiak jorratzen dituena eta Erresuma Batuko arreta medikoaren kalitatea hobetzera bideratua, ebidentzian oinarritutako ikerketaren eta politiken eta informazioaren azterketaren bidez.

Gai honi buruz argibide gehiagorik behar izanez gero, kontsultatu ondorengo txostena: COVID-19aren eragina NHSn teknologia digitalen erabileran The impact of Covid-19 on the use of digital technology in the NHS. Briefing (Nuttfield Trust, 2020).