Osasun Saila / Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Erresuma Batuko zaintzaile informalei laguntzeko ekintza-planaren tarteko ebaluazioa

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea.

Zaintzaileentzako ekintza-plana: zaintzaileei laguntzea gaur egun (Carers Action Plana:  Supporting carers today, Reino Unido: 2018)

Zaintzaileentzako ekintza-plana: zaintzaileei laguntzea gaur egun (Carers Action Plana: Supporting carers today, Reino Unido: 2018)

Gobernu britainiarrak aurrerapen-txosten bat argitaratu du. Aipaturiko txostena , 2018an sailen arteko ekimen gisa onartu zen eta 2 urteko indarraldia duen zaintzaile ez-profesionalei laguntzeko ekintza-planaren ezarpenari buruzkoa da. Helburua da zaintza-lanak modu ez-profesionalean beren gain hartzen dituztenen bizitzak hobetzea. Rol horrek biztanleriaren% 60ri eragin diezaioke bizitzako uneren batean.

Txostenak zaintzaile ez-profesionalei laguntzeko ekintza-planean (leiho berri batean irekitzen da) jasotako 64 funtsezko ekintzen eta lehentasunezko 5 ardatzen hedapena ebaluatzen du.

  1. Zaintzaileen zerbitzura dauden zerbitzuak eta sistemak

Zaintzaile gehienek harreman erregularra dute osasun-sistemarekin eta gizarte-zerbitzuekin. Planaren bidez, haren figura ikusarazi nahi zaie Erresuma Batuko tokiko agintari eta osasun-zerbitzuetako eta gizarte-zerbitzuetako profesionalen aurrean, haien , aitormena lortze aldera. Helburua da profesionalek zaintzaileei eta haien iritziei arreta eskaintzea, erabakiak hartzerakoan kontuan hartu beharreko elementuak izan daitezen, eta, aldi berean, behar izanez gero, horiei beharrezko laguntzak emateko.

 Ildo horretan, NHS England zaintzaileak aintzat hartzen dituzten osasun-praktiken kalitate-adierazleak diseinu fasean daude.

Era berean, zaintza ez-profesionalak beren gain hartzen dituzten pertsonentzat atsedenaldiek eta parentesi txikiek duten funtsezko eginkizuna aitortuta, planean arlo horretako jardunbide egokiak identifikatzea proposatzen da, horren inguruko ebidentzia aurkitzeko edo jardunbide egokia zer den zehazteko zailtasunak daudela jakinda. Emaitza horietako bat Social Care Institute for Excellence (SCIE) erakundeak eta Carers UK (leiho berri batean irekitzen da) erakundeak egindako Jardunbide egokien gidan dago, gobernu britainiarreko Osasun eta Gizarte zerbitzuen Sailaren finantzaketarekin. Zaintzaileentzako atsedenaldiak: komisiodunentzako eta hornitzaileentzako orientazioa

 

  1. Enplegua eta ongizate finantzarioa

Britainia Handian baieztatzen da, zaintza beren gain hartzen duten pertsonen erdiak, ordaindutako lanik ez duten etxeetan bizi direla. Gainera, azken datuen arabera, zaintzaileen% 30ek urtean 20.000 bat diru-sarrera gutxiago dituzte etxeetan, eta horrek oinarrizko gastuak (janaria, berogailua eta abar) murriztea ekarri duela. kasuen % 3an.

Planean jasotako ekintzen helburua zainketen eta zaintzaileek beren gain hartzen dituztenen balioa sustatzea da, lan-politika malguen eta enplegua eta zaintza bateragarri egitea errazten duten beste neurri osagarri batzuen aldeko apustuaren bidez. Horrela, etxeen finantza-egonkortasuna ez ezik, lan-merkatuan balioa sortzen ere lagunduko da. Gainera, planak lan-merkatua utzi dutenen laneratzean lagunduko duten ekimenak garatzea aurreikusten du, zaintzaile ez-profesionalaren rola bere gain hartzeko.

  1. Laguntza zaintzaile gazteei

Erresuma Batuko Gobernuak erronka garrantzitsua identifikatu du zaintzaile gazteak identifikatzeko, baita 18 urtetik beherakoen artean ere. Horretarako, zaintzaile adingabeak identifikatzeko lanetan tokiko gizarte-zerbitzuei laguntzeko ekimenak sustatzen ditu, behar dituzten laguntzak emateko eta, horrela, zainketek garapen pertsonalean, sozialean edo hezitzailean, osasun fisiko eta emozionalean eta ongizate orokorrean duten eragina minimizatzeko. Laguntza-lan horiek helduarorako trantsizioa erraztera ere bideratzen dira. Txostenean jasotako azterketa-kasuetako batek nabarmentzekoa da lehen hezkuntzako eta bigarren hezkuntzako eskolen artean sare bat sortzeko esperientzia, adingabe zaintzaileen identifikazioa sustatzeko. Ekimenaren esparruan, ikastetxeei baliabideak ematen zaizkie, errazago identifikatzeko (baita ikastetxean matrikulatu aurretik ere) edo adingabe zaintzaileen gurasoekin harremanetan jartzeko Zaintzaile informalei errekonozimendua eta laguntza ematea eremu komunitarioan. Gizarte- eta osasun-zerbitzuetatik haratago, zaintzaileek komunitatearen laguntza behar dute. Enpresek eta zerbitzuek ez dute beti laguntzen zaintzan, ez baitatoz bat lan-ordutegi estandarrekin. Horregatik, planak zaintzaileek gizartean parte hartzeko modu berritzaileak sustatu nahi ditu, honako arlo hauetan:

- Osasuna eta ongizatea hobetzea

- Laneko eta zaintzako erantzukizunak orekatzeko gaitasuna handitzea

- Zainketetan atsedenaldiak egiteko gaitasuna handitzea

- Zaintzaileen bakardadea eta isolamendu soziala murriztea

Zaintzaileek premia ugari dituzte. Eta, hala ere, ez dago behar horiei erantzuteko esku-hartze egokiei buruzko ebidentzia-oinarri sendorik. Alde horretatik, duela gutxiko datuek adierazten dute zaintzaileen hiru laurdenek ez dutela sentitzen beren eginkizuna komunitatean ulertzen edo baloratzen denik.

  1. Zaintzaileentzako emaitzak hobetzeko ikerketa eta ebidentzia

Gaian ebidentzia zientifikoko oinarri sendorik ez dagoenez, komeni da zaintzaile informalei laguntzeko politika eta esku-hartzeei buruz dagoen ezagutza zabaltzen jarraitzea.

Laguntza-beharrak sortzen direnean, pertsonek erabaki batzuk hartu behar dituzte beharrizan horiek nola asetuko diren eta nola beteko dituzten. Eta, orduan, senideen, zerbitzu publikoen, zerbitzu pribatuen eta ongintzako erakundeen artean lotutako arreta-beharrak kudeatzeko moduari buruzko gaiak sortzen dira. Laguntza-aukerak ebaluatzeko eta beren kabuz erabakirik onenak hartzeko, sarritan ezezaguna eta oso konplexua den sistema bat ondo ulertu behar da, laguntza-zerbitzuak, alegia. Horregatik, gobernu britainiarrak erabaki informatuak hartzeko orduan zaintzaileei laguntzeko formulak esploratzea erabaki du.

Azken batean, argitaratutako ebaluazio-txostenak plana ezartzean lortutako emaitzak ikusarazi nahi ditu, bai eta eguneroko bizitzan zaintzaileei laguntzeko ekintzetara itzultzea ere, honako alderdi hauei dagokienez:

- Zainketek plantilletan duten eraginaz jabetzen diren enplegatzaileen kopurua handitzea.

- Osasuneko eta gizarte-laguntzako profesionalei laguntzea, zaintzaileekiko identifikazioa, balorazioa eta lana hobetzeko.

- Laguntza egokien eskuragarritasuna hobetzea, zaintzaileentzako atsedenaldiak eta zainketetako parentesiak barne.

- Zaintzaileei buruzko ebidentzia zientifikoa hobetzea, etorkizuneko politiketarako eta erabakiak hartzeko laguntza tekniko gisa.

- Bermatzea zaintzaileen beharrak aintzat hartzen direla gobernu-estrategia garrantzitsuetan, hala nola 'Fuller Working Lives, Improving Lives. the Future of Work, Health and Disability and Loneliness’. 

Horretarako, plan honen lorpenetako bat, inplementazioaren lehen urtean, zaintzaileentzako Berrikuntza Funtsa (leiho berri batean irekitzen da) hornitzeko gobernuaren aurrekontua handitzea izan da. Funts horrek 5 milioi librako zuzkidura du zaintzaile ez-profesionalen beharrei laguntzeko proiektuak garatzeko.

Gai honi buruz argibide gehiagorik behar izanez gero, ondoren agertzen den txostena kontsultatu: Zaintzaileentzako ekintza-plana: zaintzaileei laguntzea gaur egun (Carers Action Plana:  Supporting carers today, Reino Unido: 2018)