Tokiko administrazioko gaikuntza nazionaleko funtzionarioen lanpostuak betetzeko lehiaketa bateratua, 2020

[Toki administrazioko funtzionarioen lanpostuak betetzeko lehiaketa bateratua, 2020]

Deskribapena


Xedea

Lehiaketa bateratuan, deitzen dira lehiaketaz bete beharreko gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioei gordetako lanpostu hutsak, gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioei erreserbaturiko lanpostuen hornidurari buruz uztailaren 29ko 1732/1994 Errege Dekretuak 25.11. artikuluan aurreikusten dituen ondorengo egoeraren batean aurkitzen direnak:

a) 2020ko otsailaren 10a baino lehen hutsik zeuden lanpostuak, toki-korporazioek lehiaketa arruntaren deialdian sartu ez dituztenak.

b) Lehiaketa arruntean sartu arren, hutsik geratu diren lanpostuak.

c) Lehiaketa arruntean sartu arren, bestelako arrazoiak direla medio esleitu gabe utzi direnak.

d) Lehiaketa arrunta deitu ondoren hutsik geratu arren, toki-korporazioek berariaz sartzeko eskatzen dituzten lanpostuak.

1. Gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen du martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuak; bada, horren bosgarren xedapen iragankorrak adierazten duenez, Errege Dekretu horren araudia garatu aurretik deitzen diren hornidura-lehiaketetan aplikatu ahalko dira uztailaren 29ko 1732/1994 Errege Dekretua eta 1994ko abuztuaren 10eko Agindua (horren bidez, gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioei erreserbaturiko lanpostuen hornidura-lehiaketei buruzko arauak ematen dira).

Nori dago zuzenduta


Gaikuntza nazionala duten tokiko administrazioko funtzionarioak.

1. Gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioek hartu ahalko dute parte lehiaketa honetan, Toki Araubidearen Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 92.bis) artikuluaren 2. apartatuko eta gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duen martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren 17. artikuluan aipatzen diren azpi-eskaletan badaude. Bestalde, sailkapenaren arabera beren azpi-eskalei eta kategoriei dagozkien lanpostuak bakarrik eskatu ahalko dituzte.

Halaber, desagertutako toki administrazioko Idazkari, Kontuhartzaile eta Gordailuzainen Kidego Nazionalekoak diren eta egungo azpieskaletan sartu gabe dauden funtzionarioek ere (martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen iragankorrak aipatzen ditu) parte hartu ahal izango dute, ondoko baldintzetan:

a) Hirugarren mailako idazkariek, Idazkaritza-Kontuhartzailetza azpieskalari gordetako lanpostuetarako

b) «Iraungitzeko» dauden udaletako idazkariek, gehienez ere 2.000 biztanle dituzten udalerrietako udaletako Idazkaritzetarako.

2.- Nolanahi ere, ondorengo hauek lehiaketa bateratuan parte hartzeko obligazioa dute, beren azpieskala eta kategoriako lanpostu guztietarako: uztailaren 29ko 1732/1994 Errege Dekretuaren 18.2 artikuluak aipatu egoeratakoren batean daudenek; hau da, behin-behineko izendapena duten funtzionarioek

Ez badituzte lanpostu guztiak eskatzen, zehaztu gabekoei dagokienez lehentasun-hurrenkera ezartzeari uko egin diotela joko da, eta balorazio-epaimahaiaren esku utzi dutela pentsatuko, zeinak lanpostu horietako edozein esleitzea izango baitu.

3. Honako hauek ezingo dute lehiaketan parte hartu:

a) Epai edo ebazpen administratibo irmo baten indarrez desgaiturik edo aldi baterako gabeturik dauden funtzionarioek, bertan adierazitako denbora iragan ez bada.

b) 7/1985 Legearen 92 bis artikuluko 11. apartatuari jarraikiz, kargugabeturiko funtzionarioek, zehapena jaso duten korporazio bereko beste lanpostu baterako, zehapenaren denboraldian.

c) Norberaren interesagatik edo familia elkartzeko borondatezko eszedentzia egoeran dauden funtzionarioek, egoera horretan daudenetik hona bi urte igaro ez badira.

d) Edozein administrazio publikotan behin betiko izaeraz lortutako azken lanpostuan bi urte baino gutxiago daramaten funtzionarioek, salbuetsita toki entitate berean bere azpieskala eta kategoriako lanpostura lehiatzen den kasua.

Araudia


Erakundeak


Deitzen duen erakundea

  • Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza > Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako Zuzendaritza.

Helbide elektronikoa: regimenlocal@euskadi.eus

Telefonoa: 945.018.171

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

1075103

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

  1. Sinadura elektronikoa: Esteka honen bitartez zure ordenagailua sinadurak egiteko gai dela egiazta dezakezu.
  2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek(PDF, 982 KB)).
  3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

a) “Eskabidea” botoian sakatuz sartuko zara inprimaki elektronikoan.
b) Agertuko dira lau pauso:

1. Identifikatu
2. Datuak bete
3. Dokumentazio erantsi..
4. Sinatu eta bidali.

c) Hartu izanaren agiria erakutsiko da pantailan bidalketa egin ondoren.

  1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean. 
  2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora <Eskabidea> botoian sakatuz. 
    Ez da beharrezkoa identifikazio elektronikorako bitartekorik.
  3. Eskabidea bete eta dokumentuak eta prestatutako inprimakia erantsi.
  4. Inprimakia inprimatu, sinatu eta aurkeztu adierazitako lekuren batean.

Beste tramite batzuk