Eusko Jaurlaritza

Kontratazioaren kudeaketa

Tratamendu-arduraduna

Zerbitzu Zuzendaritza , Turismoa, Merkataritza eta Kontsumo Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Kontratazio publikoaren prozeduraren kudeaketa, faseguztietan, exekuzioa, aldaketak, luzapenak, epe- edo prezio-aldaketak,amaierako zenbatekoa eta iraungipena barne hartuta, baita esleipen-prozeduranatzera egiteko erabakiak, kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakiak etakontratistari egotzi ahal zaizkion eta kontratua indargabetzea eragin dutengertakizunak ere.

Oinarri juridikoa

  • Tratamendua beharrezkoa da, interesduna alderdi duen kontratu bat betearazteko.
  • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
  • 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore PublikokoKontratuei buruzkoa, honen bidez, Espainiako ordenamendu juridikora eramatendira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/EB eta 2014/24/EBZuzentarauak, 2014ko otsailaren 26koak.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

  • Pertsona fisikoak, beren izenean edo pertsona juridikoen izenean, lizitatzaile edo kontratista posibleak eta horiek kontratua egitera bideratzen dituzten langileak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

  • Ogasun publikoa eta zerga administrazioa
  • Interesdun legitimoak

Datuen kategoriak

  • Identifikazio-datuak
  • Datu akademikoak eta profesionalak
  • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
  • Transakzioen eta zerbitzuen datuak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1237