Eusko Jaurlaritza

Sindikatu eta enpresa erakundeen estatutuen gordailua

Tratamendu-arduraduna

Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza, Lan eta Justizia Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Sindikatuen eta enpresa erakundeen estatutuen gordailuaren kudeaketa.

Oinarri juridikoa

  • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
  • 19/1977 Legea, apirilaren 1ekoa, sindikatuetan elkartzeko eskubidea arautzeari buruzkoa (80. zenbakiko BOE, 1977-04-04koa).
  • 11/1985 Lege Organikoa, abuztuaren 2koa, sindikatu askatasunari buruzkoa (189. zenbakiko BOE, 1985-08-08koa) xedapen indargabetzailea.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

  • Legeko ordezkariak
  • •Enpresarioak •Enplegatuak •Enpresa elkarteak •Erakunde sindikalak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

  • Sindikatuak eta langile batzordeak

Datuen kategoriak

  • Identifikazio-datuak
  • Ezaugarri pertsonalak
    • Sindikatu-afiliazioa

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.