Eusko Jaurlaritza

Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroa

Tratamendu-arduraduna

Etxebizitza Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza, Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Inskribatudiren pertsonak egoki ezagutzea. Etxebizitza babestuen adjudikazioarenkudeaketa eta kontrola,baliokideak, eta egon litezkeen eraginak. Etxebizitzaduin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboa aitortzea,etxebizitza-prestazio ekonomikoa barne .

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 3/2015Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Eskatzaileen bizikidetza-unitateko kideak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Interesdun legitimoak
 • Toki administrazioko beste organo batzuk
 • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk
 • Administrazio publikoak, sektore publikoko erakundeak eta etxebizitzak edo bizitokiak esleitzen dituzten eta babes publiko etxebizitzak, horien baliokideak edo zuzkidura-bizitokiak sustatzen, kudeatzen edo errentatzen dituzten erakunde pribatuak.

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Ezaugarri pertsonalak
 • Gizarte-inguruabarrei buruzko datuak
 • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Adingabeak
 • Genero-indarkeriaren biktimak
 • Terrorismoaren biktimak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1122