Eusko Jaurlaritza

Industria garatzeko zuizendaritzako dirulaguntzak

Tratamendu-arduraduna

Industria Garatzeko Zuzendaritza, Ekonomiaren Garapena eta Azpiegitura Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Industria garapenerako dirulaguntzak kudeatzea

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 651/2014 Erregelamenduak (UE), Batzordearenak, 2014ko ekainaren 17koak (DOUE L 187/1, 26/06/2014), bertan barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira zenbait laguntza-mota Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107 eta 108 aplikatuz.
 • Batzordearen komunicazioa.
 • Krisian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko zuzentarauetako definizioari jarraikiz (2014/C 249/01).
 • 38/2003 Lege, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa .
 • 1/1997 LEGEGINTZA DEKRETUA, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena.

Gordetzeko epea

15 urte

Interesdun taldeak

 • Eskatzaileak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak

  Nazioarteko transferentziak

  Ez dago aurreikusita

  Segurtasun neurriak

  Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.