Eusko Jaurlaritza

Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritzaren laguntzak etxebizitza- eta lurzoru-arloan

Tratamendu-arduraduna

Etxebizitza Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza, Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritzaren laguntzak eta dirulaguntzak kudeatzea etxebizitza erosteko finantza-neurriak, etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriak, babes publikoko etxebizitzak sustatzeko laguntzak, alokairua sustatzeko neurriak, lurzorua urbanizatzeko finantza-neurriak, lurzorua kostu bidez eskuratzeko finantza-neurriak, Gaztelagun programa, zuzeneko dirulaguntzak.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzena.
 • Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da, uztailaren 17ko 4/1992 Legeak buruzkoak aurreikusten dituen epeen arabera.

Interesdun taldeak

 • Obretan esku hartzen duten sustatzaileak, toki-erakundeak, profesionalak eta enpresak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Europako Batasuneko organoak

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Arau-hausteei buruzko datuak
 • Ezaugarri pertsonalak
 • Gizarte-inguruabarrei buruzko datuak
 • Datu akademikoak eta profesionalak
 • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Merkataritza-informazioari buruzko datuak
 • Transakzioen eta zerbitzuen datuak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 204