Eusko Jaurlaritza

Ibilgailuen Atala

Tratamendu-arduraduna

Baliabide Orokorren Zuzendaritza, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako ibilgailuak antolatzea, kudeatzea eta administratzea.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen urriaren 30eko 6/2015 Legegintzako Errege Dekretua.
 • 2/2007 Legegintzako Dekretua, azaroaren 6koa, Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bategina onartzeko dena.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da, uztailaren 17ko 4/1992 Legeak buruzkoak aurreikusten dituen epeen arabera.

Interesdun taldeak

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen langileak. Langile goi-kargudunak eta aldi baterako langileak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Aseguru etxeak
 • Indar eta segurtasun kidegoak
 • Organo judizialak
 • Erregistro publikoak
 • Zirkulazioari eta ibilgailu motordunei buruzko araudiaren arau-hausteen arloko administrazio publiko eskudunak.

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Arau-hausteei buruzko datuak
 • Ezaugarri pertsonalak
 • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 126