Eusko Jaurlaritza

Arrantza zuzendaritzaren laguntzak

Tratamendu-arduraduna

Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza, Ekonomiaren Garapena eta Azpiegitura Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Laguntzen gaineko segimendua, kontrola eta kudeaketa

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 508/2014 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2014ko maiatzaren 15ekoa, Itsasoaren eta Arrantzaren Europako Funtsari buruzkoa.
 • Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra 1/1997 LEGEGINTZA DEKRETUA, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena.

Gordetzeko epea

15 urte

Interesdun taldeak

 • Herritarrak
 • Euskal Autonomia Erkidegokoak diren Arrantza sektoreari zuzenean edo zehar loturiko herritarrak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk
 • MAPA-Nekazaritza, Arrantza eta Alimentazio Ministerioa, Nekazaritza eta Arrantza Estatistika Ofizialen zerbitzua (SEAS).

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak

  Nazioarteko transferentziak

  Ez dago aurreikusita

  Segurtasun neurriak

  Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.