Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

Ekonomia eta Ogasun Saila

euskadi.eus-en hasierako sarbidea

Hasiera

Eskaeraren emaitza:

Fitxa metodologikoa

ADIERAZLEA:Ibilgailuek harrapatutako oinezkoak erregistraturiko istripuetan (10.000 biztanleko)
ARDATZA:Kohesio soziala / Bizi kalitatea
ALORRA:Gizarte segurtasuna
DEFINIZIOA:
Udalerrian ibilgailuek harrapatutako oinezkoak, Ertzaintzak erregistratutakoak, mila biztanle bakoitzeko.
KALKULU MEOTODOLOGIA:
formula
NEURRI UNITATEA:
por 10.000 habitantes
INFORMAZIO ITURRIAK:

Dirección de Tráfico del Departamento de Interior del Gobierno Vasco

Biztanleen udal estatistika (EUSTAT)

KALKULU MAIZTASUNA:
Urtero
AZKEN DATUAREN URTEA:
2020
OHARRAK:

Ertzaintza Euskal Autonomia Erkidegoko bertako polizia da.

Adierazle honek ibilgailuek harrapatutako oinezkoak jasotzen ditu, Ertzaintzak erregistraturikoak hain zuzen ere.

Oinezkoa da, gidari izan gabe, zirkulazio publikoari irekitako bideetatik edo trafikoa, ibilgailu motordunen zirkulazioa eta bide segurtasunari buruzko legeek arautzen dituzten lekuetatik oinez dabilen pertsona.

Oinezko dira, halaber, ume-kotxea edo ezinduen kotxea, edo motorrik gabeko eta neurri txikiko beste edozein ibilgailu bultzaka edo herrestan daramatenak, bi gurpileko txirrindua edo motor-bizikleta oinez daramatenak, eta motordun nahiz motorrik gabeko gurpildun aulkian pausoaren abiadan zirkulatzen ari diren ezinduak, bai eta patinekin edo antzeko tresnekin lehen deskribaturiko bide edo lekuetatik ibiltzen idrenak ere.

Oinezkoak dira, halaber, autoaren motorra konpontzen, gurpilak aldatzen edo beste antzeko ekintzaren bat egiten ari direnak.

Euskadi, auzolana