Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

Ekonomia eta Ogasun Saila

euskadi.eus-en hasierako sarbidea

Hasiera

Eskaeraren emaitza:

Fitxa metodologikoa

ADIERAZLEA:Ontziak eta plastikoak biltzeko edukiontziak (‰ biztanleko)
ARDATZA:Ingurumena ata Mugikortasuna
ALORRA:Hondakinak
DEFINIZIOA:
Udalerrian ontziak eta plastikoak biltzeko guztira dagoen edukiontzi kopurua, 1.000 biztanleko.
KALKULU MEOTODOLOGIA:
formula
NEURRI UNITATEA:
INFORMAZIO ITURRIAK:

Udal errolda, INE.

Udalerrietako ekipamendu eta azpiegituren gaineko inkesta, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun saila eta Eustat.

KALKULU MAIZTASUNA:
Urtero
AZKEN DATUAREN URTEA:
2009
OHARRAK:

Adierazle hau kalkulatzeko erabiltzen den edukiontzien tipologian sartzen dira udalerriko etxeetan, txikizkako komertzioetan eta horiekin aldera daitezkeen jarduera ekonomiko batzuetan sortutako ontziak eta plastikoak biltzeko edukiontziak.

Horrez gain, adierazle hau kalkulatzeko erabili diren datuak erreferentziako urteko abenduaren 31n udalerrian zegoen edukiontzi kopuruari buruzkoak dira; salbuespen bakarra 2006. urtea da, urte horretako datuak irailaren 30ekoak baitira.

Euskadi, auzolana