Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

Ekonomia eta Ogasun Saila

euskadi.eus-en hasierako sarbidea

Hasiera

Eskaeraren emaitza:

Fitxa metodologikoa

ADIERAZLEA:3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰).
ARDATZA:Kohesio soziala / Bizi kalitatea
ALORRA:Gizartearen ongizatea
DEFINIZIOA:
Udalerrian 3. adinekoentzako dauden egoitza-zentroetako plaza kopurua, 65 urte eta gehiago dituen mila biztanleko.
KALKULU MEOTODOLOGIA:
formula
NEURRI UNITATEA:
INFORMAZIO ITURRIAK:

Udal errolda, INE.

Gizarte-zerbitzuen estatistika. EUSTAT

KALKULU MAIZTASUNA:
Urtero
AZKEN DATUAREN URTEA:
2019
OHARRAK:

Egoitzetan, etengabeko arreta eta erabateko laguntza ematen da; hain zuzen ere, elkarbizitzarako zentro hauetan ostatua, mantenua eta beste zerbitzu osagarri batzuk eskaintzen dira. Egoitza zerbitzua eskaintzen duten zentro guztiak sartzen dira tipologia honen barruan: harrera zentroak, aterpetxeak, barnetegi erregimena duten errekuperazio zentroak, egoitza funtzionalak eta egoitzak.

Egoitza-zentroetan izaten diren erabiltzaileen artean, adierazle hau kalkulatze aldera, 3. adinekoak bakarrik hartu dira kontuan. Hirugarren adinaren barruan sartzen diren pertsonak dagoeneko erretiratuta daudenak dira; hau da, adin horretan, oro har, ohiko lana utzi dute eta gizartean nolabait baztertuak izateko moduko murrizketa psikofisikoak dituzte.

Egoitza-zentroetako plaza kopurua, erreferentzia gisa hartu den urteko abenduaren 31n 3. adinekoentzako egoitza-zentroetan dagoen plaza kopurua da, berdin da plaza horiek beteta dauden ala ez.

Euskadi, auzolana