Sede electrónica

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 59. zk.), 1998ko martxoaren 27a, ostirala

Sumario n.º 59, viernes 27 de marzo de 1998


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Xedapen Orokorrak

Jaurlaritzaren Lehendakaritza

Disposiciones Generales

Presidencia del Gobierno

Industria, Nekazaritza eta Arrantza

Industria, Agricultura y Pesca

Merkataritza, Kontsumoa eta Turismoa

Comercio, Consumo y Turismo

Agintariak eta Langileak

Osasuna

Autoridades y Personal

Sanidad

Bestelako Xedapenak

Ogasuna eta Herri Administrazioa

Otras Disposiciones

Hacienda y Administración Pública

Herrizaingoa

Interior

Hezkuntza, Unibertsitateak eta Ikerketa

Educación, Universidades e Investigación

Kultura

Cultura

Euskal Herriko Unibertsitatea

Universidad del País Vasco

Euskadi, bien común