Kexak,erraklamazioak eta salaketak (“KES” hemendik aurrerantzean) turismo sektorean

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa


Egitura atal kudeatzailea

Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritza


Xedea

HELBURUA:  Administrazioak gertaera jakin batzuen berri duenean, gertaera horiek lege urratzea izan badaitezke turismo alorrean.

 

ERAGINDAKOAK:  Turismoa antolatzeko martxoaren 16ko 6/1994 Legean identifikatutako turismo establezimenduak eta enpresak. 

 

KONTZEPTUAK:

- ERREKLAMAZIOA:  Erreklamazio orrietan gauzatzen den idazkia, erabiltzaileak edo turismo bezeroak igorritakoa, non informatzen baita turismo alorreko araua bete den ala ez eta erreklamatakoak eragindako kaltea ordaintzeko eska baitaiteke. 

 

Noiz eta erreklamazioak jakinarazten duenean turismo araudiaren urraketa gerta daitekeela bakarrik, asmorik eskatu barik, KEXA legez uler daiteke (TLO, 80.c art.).

 

Interesdunek administrazio honetara igortzen dituzten idazkiak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 70.3 artikuluan jaso bezala,  erreklamazio orrietan ezin badira jaso, erreklamazio eta kexatzat hartuko dira.

 

-SALAKETA:  Legez eratutako erakundeek igorritako idazkia, non informatzen baita turismo alorreko araua bete den ala ez. Eta bertan turismo administrazioari eska dakioke erreklamatutako alderdiaren kontra egiteko, turismo araudia bete dezan.

 

Nori Zuzendua

Turismo erabiltzaileak

Araudia

 

  • 6/1994 Legea, martxoaren 16koa, turismoa antolatzezkoa
  • 16/2008 Legea, abenduaren 23koa, turismoa antolatzezko Legea aldatzekoa
  • 317/1996 Dekretua, abenduaren 24koa, turismoaren erabiltzailearen eskubideak eta Betebeharrak arautzeko dena
  • 142/2014 Dekretua, uztailaren 1ekoa, kontsumoko erreklamazio-orriei buruzkoa

Harremanak norekin

ARABAKO TURISMO ETA MERKATARITZA LURRALDE BULEGOA
Samaniego 2
01008 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 01 70 55
E-maila:
turismo-araba@euskadi.eus

BIZKAIKO TURISMO ETA MERKATARITZA LURRALDE BULEGOA
Concha Jeneralaren kalea, 23
48010 Bilbao
Tel.: 944 03 14 78
E-maila:
turismo-bizkaia@euskadi.eus

GIPUZKOAKO TURISMO ETA MERKATARITZA LURRALDE BULEGOA
Easo, 10
20006 Donostia-San Sebastian
Tel.: 943 02 25 64
E-maila:
turismo-gipuzkoa@euskadi.eus

 

Erantsi beharreko agiriak

Erreklamazio orriak, turismo establezimendu guztietan eskuragarri


Dagokion tasa

---

Eskabideak Aurkezteko Epea

Urte osoan zehar


Eskabideak aurkezteko lekua

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako  Lurralde Ordezkaritzetan

Baimendutako erakundeetan (posiblea denean, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan)

Aurkeztu beharreko dokumentuak

Tramiteen deskripzioa

Ofizioz: ustezko lege urratzearen berri duen agintariak edo administrazio organoak eraginda, turismo erabiltzailearen edo bezeroaren erreklamazio orrien bidezko erreklamazioz; interesdunaren idazkiaz; legez eratutako erakundeen salaketaz (TLO, 80. art.); Turismo Zuzendaritzaren beraren ekimenez.


Egitura Atal Ebazlea

 

 

  • Lurralde ordezkaritza, erreklamatutako gertaerak ezin direnean lege urratze bezala probatu edota kalifikatu. 
  • Turismo Zuzendaritza, erreklamazioa aztertuta ondoriozta daitekeenean erreklamatutako establezimenduak indarreko turismo legeria urratu duela eta zehapen prozedura has daitekeela.

Ebazteko epea

Hiru hilabete, erreklamazioa, kexa edo salaketa aurkezten denetik, artxibatzeko edo zehapen-espedientea hasteko

Isilbidearen Ondorioak

Ez dagokio


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak administrazio bidea agortzen du


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Gorako errekurtsoa


Formularioak

--

Aurkeztu beharreko dokumentuak

Bestelako Agiriak

--


Oharrak

--

Abisua

Esta información tiene únicamente carácter orientativo, por lo que no sustituye ni modifica las Disposiciones normativas que regulan los diferentes procedimientos administrativos ni, en consecuencia, puede dar origen a derechos u obligaciones que no se encuentren contempladas en la Reglamentación específica.


Azken aldaketa

10/01/2019