EGA lortzeko azterketak. 2019ko deialdia

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Hezkuntza


Egitura atal kudeatzailea

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza


Xedea

Euskarazko C1 gaitasun-maila egiaztatu.

Prozesuaren jarraipena: deialdia, matrikulazioa, noten kontsulta...

Nori Zuzendua

Urte barruan 17 urte edo gehiago betetzen duten herritarrei.

Araudia

Ebazpena, 2018ko azaroaren 14koa, 2019. urterako EGA (Euskararen Gaitasun Agiria) azterketa-eredua finkatu eta agiri hau eskuratzeko probetara dei egiten duena.

Agindua, 1982/9/20koa, euskararen gaitasun-agiria arauzkotuz.

Agindua, 1987/01/23koa, Euskararen Gaitasun Agiriari (EGA) dagozkion ekintzak zenbait puntutan arautuz.

263/1998 Dekretua, urriaren 6koa, EGAren eta irakaspostuetarako Hizkuntza Eskakizunen baliokidetzak finkatu, eguneratu eta berresten dituena.

297/2010 Dekretua, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena.

 


Harremanak norekin

Zuzenean  zerbitzua

Erantsi beharreko agiriak

Matrikula-fitxa on line beteta

 


Dagokion tasa

24 euro deialdiko

Salbuespenak eta hobariak.
a) Espetxeetan dauden pertsonek, kategoria bereziko familia ugarietako kide diren ikasleek, eta terrorismoaren biktimei laguntza integrala emateko sistema garatzen duen azaroaren 9ko 290/2010 Dekretuaren 26. artikuluan aurreikusitako egoeretan dauden pertsonek, kuota guztia salbuetsita izango dute.

b) Kategoria orokorreko familia ugarietako kide diren ikasleek kuotaren % 50 salbuetsita izango dute.

Eskabideak Aurkezteko Epea

2019/01/07  -  2019/01/21


Eskabideak aurkezteko lekua

www.euskadi.eus/hezkuntza-euskara  webgunean "EGA" atalean

Tramiteen deskripzioa

Ez dira azaltzen


Egitura Atal Ebazlea

EGAko Azterketa Batzorde Ofiziala


Ebazteko epea

2019ko ekainaren 28a

Isilbidearen Ondorioak

Ezespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak ez du administrazio bidea agortzen


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa
Gorako errekurtsoa


Formularioak

Matrikula-orri normalizatua www.euskadi.eus/hezkuntza-euskara  webgunean "EGA" atalean betetzekoa

Bestelako Agiriak

 


Oharrak

Ez dago

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

18/12/2018