Osasun Sailaren egitura eta funtzioak

11. Legealdia (2016-2020)
Inprimatu

Titularra: Miren Nekane Murga Eizagaechevarria

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, 1
01010 VITORIA-GASTEIZ ( ALAVA)

Tlf.: 945018000
Faxa: 945019210

ORGANIGRAMA
EGINTZA ARLOAK

Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren 12. artikuluaren arabera, Osasun Sailari honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio:

 1. Osasun-plangintza eta -antolamendua.
 2. Osasun publikoa eta elikadura-higienea.
 3. Zaintza epidemiologikoa.
 4. Farmazia-antolamendua.
 5. Droga-mendekotasunak.
 6. Sailari atxikita dauden erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sozietate publikoak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
 7. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.

Halaber, aipatu dekretuaren arabera Osasun Sailari atxikitzen zaizkio Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua zuzenbide pribatuko ente publikoa eta Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa (BIOEF) sektore publikoko fundazioa.

ORGANO KOLEGIATUAK ET BESTE ADMINISTRAZIO ATALAK
 1. Euskadiko Sanitate Kontseilua eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun-barrutietako kontseiluak, ekainaren 22ko 260/1999 Dekretuaz sortuak (EHAA 133; 99-07-14).
 2. Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseilua, apirilaren 5eko 69/2011 Dekretuan  Dekretuan xedatutakoaren arabera. (EHAA 70;2011-04-11).
 3. Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordea eta Adikzioen Euskal Batzordea, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legeak sortuak.
 4. Euskal Autonomia Erkidegoko Elikaduraren Higiene eta Segurtasun Kontseilua, maiatzaren 2ko 79/2001 Dekretuan xedatutakoaren arabera (EHAA 93; 01-05-17).
 5. Osasun Publizitatea Kontrolatzeko Batzordea, osasun-publizitatea arautzen duen urriaren 15eko 550/1991 Dekretuaren arabera sortua (EHAA 223; 91-11-06).
 6. Lanbide Sanitarioen Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseilua, abuztuaren 31ko 319/1999 Dekretuaz sortua (EHAA 184; 99-09-24).
 7. Agiri Klinikoak Baloratzeko, Aukeratzeko eta Garbitzeko Batzordea (AKBAGABA), martxoaren 13ko 38/2012 Dekretuaz sortua (38/2012 Dekretua, historia klinikoari eta osasun-arloko paziente eta profesionalek dokumentazio klinikoaren arloan dituzten eskubide eta obligazioei buruzkoa) (EHAA 65; 2012-03-29).
 8. Ospitale Altaren Xehetasunen Gutxieneko Oinarrizko Bildumaren ezarketarako Jarraipen Batzordea, azaroaren 3ko 303/1992 Dekretuaz sortua (EHAA 234; 92-12-01).
 9. Sorospenerako Etika Batzordeak Akreditatzeko Batzordea (Etika Batzorde horiek otsailaren 7ko 143/1995 Dekretuaren bidez arautu ziren) (EHAA 43;95-03-02).
 10. Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoa, urtarrilaren 11ko 3/2005 Dekretuaz sortua (EHAA 23;2005-02-03).
 11. Euskadiko Bioetika Batzordea, irailaren 11ko 139/2007 Dekretuaz sortua (EHAA 192;07-10-04).
 12. Edateko Uraren Kontrol Sanitarioko batzorde iraunkorrak, lurralde historikoetakoak, uztailaren 16ko 178/2002 Dekretuan xedatutakoak (EHAA 137; 02-07-19).
 13. Larrialdietako Osasun Garraioaren Sarea Aztertzeko eta Arrazoibideratzeko Batzordea, uztailaren 11ko 173/1983 Dekretuaren arabera sortua (EHAA 122; 1983-08-19).
 14. Minbiziari buruzko Informazio Sistemaren Koordinazio Batzordea, Minbiziari buruzko Euskal Autonomia Erkidegoko Informazio Sistemaren martxoaren 29ko 66/2011 Dekretuaz sortua (EHAA 67; 2011-04-06).
 15. Eta, oro har, beste aholku kontseiluak, sailburuaren agindu baten bidez sortuak, Osasun Sailari atxikitako Aholku Batzordeen araubideari buruzko maiatzaren 24ko 121/2005 Dekretuaren garapenean.
ERAKUNDE AUTONOMOAK ETA ERAKUNDE PUBLIKOAK
 1. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua zuzenbide pribatuko ente publikoa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legeaz  sortua (EHAA 138; 97-07-21).
 2. Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa, 2002ko uztailaren 16ko Gobernu Kontseiluaren Erabakiaren bidez sortua.
 3. Euren estatutuen arabera Osasun Sailaren mende dauden beste erakunde batzuk.
ERREGISTROAK
 1. Gaixotasun Arraroen Erregistroa
  473/2013 Dekretua, abenduaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko gaixotasun arraroen erregistroaren sorrerari eta funtzionamenduari buruzkoa (EHAA 11; 2014-01-17)
 2. Osasun Zentru, Zerbitzu Eta Establezimenduak
  - 396/1994 Dekretua, urriaren 11koa (EHAA 206; 94-10-28)
  1995eko martxoaren 30eko Agindua, Erregistroa arautzen duena, (EHAA 86; 95-05-09)
  248/1996 Dekretua, azaroaren 5ekoa (EHAA 226; 96-11-22)
 3. Osasunbide Publizitatea Arautua
  550/1991 Dekretua, urriaren 15ekoa (EHAA 223; 91-11-06)
 4. Euskadiko Minbiziari Buruzko Erregistroa
  1986eko azaroaren 6ko Agindua, (EHAA 225; 86-11-17)
 5. Euskal Autonomi Elkarteko Ospitaletako Alten Erregistroa
  303/1992 Dekretua, azaroaren 3koa (EHAA 234; 92-12-01)
 6. Atentzio Farmazeutikoko Establezimendu eta Osasun Zerbitzuen Erregistroa
  1994/11 Legea (37.atala), ekainaren 17koa (EHAA 135; 94-07-15)
 7. Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa
  - 270/2003 Dekretua, azaroaren 4koa (EHAA 233; 03-11-28)
  - Agindua, 2003ko azaroaren 6koa (EHAA 250; 03-12-23)
 8. Euskal Autonomia Erkidegoko Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofiziala
  257/2004 Dekretua , abenduaren 21ekoa (EHAA 3; 05-01-05)
  Hutsen zuzenketa , 2005eko martxoaren 2koa (EHAA 42; 05-03-02)
 9. Metrologia Kontroleko Erregistroa
  - 38/2001 Dekretua, otsailaren 27koa (EHAA 50; 01-03-12)
EGOITZAK
ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA

Olagibel, 38
01004 Vitoria-Gasteiz
Tf. (945) 017100
Faxa (945) 017101

ARABAKO OSASUN PUBLIKOAREN ETA ADIKZIOEN ZUZENDARIORDETZA

Santiago etorb., 11
01004 Vitoria-Gasteiz
Tf. (945) 017171
Faxa (945) 017179

GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA

Sancho El Sabio, 35
20010 Donostia-San Sebastián
Tf. (943) 023000
Faxa (943) 023093

GIPUZKOAKO OSASUN PUBLIKOAREN ETA ADIKZIOEN ZUZENDARIORDETZA

Navarra etorb., 4
20013 Donostia-San Sebastián
Tf. (943) 022700
Faxa (943) 022701

BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA

Rekalde Zumarkalea, 39
48008 Bilbo
Tf. (94) 4031500
Faxa (94) 44031783

BIZKAIKO OSASUN PUBLIKOAREN ETA ADIKZIOEN ZUZENDARIORDETZA

Rekalde Zumarkalea, 39
48008 Bilbo
Tf. (94) 4031500
Faxa (94) 44031783

OSASUN PUBLIKOKO LABORATEGIA

Bizkaiko teknologi parkea
Ibaizabal bidea 502 Eraikina
48160 Derio (Bizkaia)

OSASUN PUBLIKOKO ESKUALDE-ZENTROAK

Araba: Vitoria-Gasteiz - Santiago hiribidea 11 (945-017-178)
Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces: Portugalete - San José kalea z/g (944-032-450)

Barrualde: María Díaz de Haro kalea 60 (944-032-822)

Uribe-Kosta: Leioa - Ikea barri plaza, 1-2º (9444315171)

Gernika-Lea Artibai: Gernika - Iturburu kalea, 4 Palacio Udetxea (944-032-894)

Tolosa: Tolosa - Nafarroa hiribidea, 6-1º (943-024-024) . Fax-a (943-024-023)

Debagoiena eta Debabarrena: Eibar - Otaola hiribidea 6-8 (943-024-056) . Fax-a (943-024-059)

Urola: Zarautz - Zarautzeko Kontsultategia Salbide kalea, 10 sotoa (943007986/87)

Bidasoa: Irun - Dumboa Kontsultategia Nafarroa hiribidea, 41-3º (943024030/32)