Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza

Titularra: Josune Zabala Alberdi

Agintaldia: 2017/04/22 - 2020/11/28
Inprimatu

EGINKIZUNAK
 1. Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzak 82/2017 dekretuaren 4. artikuluan ezarritako egitekoak izango ditu, euskararen normalizazioan inplikatuta dauden eragileekiko jardunbide eta harremanei dagokienez eta euskararen egoerari eta garapenari buruzko ikerketei dagokienez.
 2. Ildo horretatik, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzak egiteko hauek izango ditu:
  1. Euskararen Aholku Batzordeak eta haren batzorde bereziek lanerako behar dituzten datuak jaso eta prestatu-tratatzea, lanak koordinatzea eta jarraipena egitea, baita batzordearen idazkaritza-lanak egitea ere.
  2. Ingurune digitalean, euskararen erabilera sustatzea, eta eremu horretan euskara presente egon dadin behar diren proposamenak egin eta kudeatzea.
  3. Erakunde pribatuen euskara-planak diseinatzen, abian jartzen eta garatzen laguntzea eta sustatzea.
  4. Erakunde publiko eta pribatuen jardueretan euskararen erabilera nolakoa den jakiteko eta ebaluatzeko sistema bat ezartzea aztertzea, eta sistema horren ezarpena sustatzea, indarrean dauden kalitate-ziurtapenen sistemetan jasotako irizpide eta parametroetan oinarrituta.
  5. Europako lankidetza-proiektuak koordinatu eta kudeatzea, hizkuntza-politikaren ardura duten beste elkarte eta organismo batzuekin batera.
  6. Euskararen erabilera sustatzeko ekimenak bultzatzea, Iparraldeko eta Nafarroako Foru Komunitateko erakundeekiko lankidetzan eta koordinazioan.
  7. Sailburuordetzaren eremuan, egokitzat jotzen diren azterketak eta ikerketak dokumentatu, egin eta zabaltzea.
  8. Euskal Herriko Inkesta Soziolinguistikoa eta Euskal Autonomia Erkidegoko Mapa Soziolinguistikoa aldian-aldian egin eta berrikustea; bestelako hizkuntza-ikerketak egin eta bultzatzea, eta dekretu honen 13.2 artikuluko e) letrako ikerketak eta lanak koordinatzea.
  9. XXI. mendeko euskararen erabileraren parametroak identifikatzea (Internet, gizarte-sareak, tresna teknologiko berriak), eta alor honetan egoki irizten diren azterketak eta ikerketak bultzatzea.
  10. Behaketa- eta prospekzio-proiektu estrategikoak garatzea nazioarteko mailan, hizkuntza-politikaren arlora berrikuntza dakarten jardueren jarraipena eginda. Ikerketarako eta lankidetzarako akordioak bideratzea, gutxiengoen hizkuntzek Europar Batasunean eta handik kanpora bizi duten errealitate sozialaren berri izateko.
  11. Euskara Sustatzeko Ekintza Planaren jarraipena egiteko, plana ebaluatzeko eta aldian-aldian eguneratzeko behar diren azterlanak eta analisiak egitea.
  12. Etxepare Institutuarekin lankidetzan aritzea, euskarak hizkuntzen arloko azoketan, sareetan eta antzeko ekitaldietan tokia izan dezan, eta ahalegina egitea euskararen lurralde guztietako ordezkariek elkarrekin parte har dezaten.
  13. Euskararen geografia osatzen duten gainerako lurraldeekin batera lan egiteko bideak sustatzea, euskara sustatzeko eta garatzeko xedez.
  14. Espainiako gainerako hizkuntzen gaineko eskumenak dituzten erakundeekiko lankidetza bultzatzea.
  15. Erakunde pribatuetan kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza-eskubideak babesteko eta euskararen erabilera bermatzeko ekimenak sustatzea.
  16. Eusko Jaurlaritzaren Euskararen Agenda Estrategikoa kudeatzea eta jarraipena egitea, hizkuntza-politika gobernu-jardunaren ardatzetako bat izan dadin.