Lanbide Heziketako Sailburuordetza

Titularra: Jorge Arévalo Turrillas

Agintaldia: 2016/11/28 - 2020/11/28
Inprimatu

EGINKIZUNAK
 1. Saileko sailburuordetzen egiteko orokorrez gain, honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Lanbide Heziketako Sailburuordetzari:
  1. Lanbide Heziketako Euskal Plana garatu, aplikatu eta eguneratzea, horretarako beharrezkoak diren neurriak hartuta.
  2. Eremu ez-formaletan, bizialdi osoko ikaskuntzarako ekintzak diseinatu, definitu eta aplikatzea, jakintzaren gizartean konpetentzia berriak eskuratzeko beharrezkoak direnak.
  3. Lanbide-heziketa osoaren plangintza estrategikoa, diseinua eta zuzentarauak egitea, zeinaren bidez bizialdi osoan kualifikazioak eskuratu edo areagotuko baitira; eta hartarako, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetza baliatuko da, betiere zerbitzu horren erantzukizunen barruan.
  4. Lanbide-heziketako ikastetxeetan hasierako lanbide-heziketa programatu eta inplementatzea.
  5. Lanbide-heziketa ebaluatzea, hura kontrolatzeko eta haren kalitatea ziurtatzera bideratutako neurriak hartzeko.
  6. Hezkuntza-sisteman lanbide-heziketa antolatu, eraldatu eta berritzeko ekintzak planifikatzea.
  7. Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketan langileen arloan eta baliabide materialetan diren beharrizanak aztertu, planifikatu eta definitzea, eta, orobat, irakasleentzako kualifikazio- eta -hobekuntza-planak ezartzea.
  8. Hezkuntza-sisteman Lanbide Heziketa emateko beharrezkoak diren espazioak, instalazioak eta ekipamenduak hornitzeko baliabideak planifikatzea.
  9. Lanbide-heziketari dagokionez, unitate eta ikastetxe pribatuentzako baimenak emateko eta baimen horiek aldatu eta iraungitzeko proposamenak egitea; eta unitate eta ikastetxe publikoak sortu, eraldatu eta kentzeari buruzko proposamenak egitea.
 2. Lanbide Heziketako Sailburuordetzaren mende daude Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua, Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutua (EEI), Lanbide Heziketako Sormen Aplikatuko Euskal Institutua (IDEATK) eta Lanbide Heziketari Aplikatutako Ikerketa eta Berrikuntzako Euskal Autonomia Erkidegoko Zentroa (TKNIKA).