Hezkuntza Saila

Ikerketa-proiektuak. Oinarrizko eta/edo Aplikatuko Ikerketa eta Unibertsitatea-Enpresa ekintzetarako aurreikusitako funtsen kargura ikerketa eta berrikuntza teknologikorako laguntzak