Ogasun eta Ekonomia Sailaren egitura eta funtzioak

11. Legealdia (2016 - 2020)
Inprimatu

Titularra: Pedro María Azpiazu Uriarte

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, 1
01010 VITORIA-GASTEIZ (ÁLAVA)

Tlf.: 945019811 Ext. 19811

ORGANIGRAMA
OGASUNA ETA EKONOMIA Pedro María Azpiazu Uriarte
  Kontrol Ekonomikoko Bulegoa Javier Losa Ziganda
  Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritza Miren Yurdana Burgoa Valtierra
  Zerbitzu Zuzendaritza Mª Luz Ruiz Melendo
  Ekonomia, Finantzak eta Aurrekontu Sailburuordetza Alberto Alberdi Larizgoitia
  Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza Jordi Campás Velasco
  Finantza Politikako Zuzendaritza Francisco Javier Arnaez Arrecigor
  Aurrekontu Zuzendaritza Hernando Lacalle Edeso
  Ogasun Sailburuordetza Miren Itziar Agirre Berriotxoa
  Zerga Administrazioko Zuzendaritza Ane Etxenausia Aramburuzabala
  Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza David Álvarez Martínez
  Erakundeen Baliabideetako Zuzendaritza Aitziber Beldarrain Robles
EGINTZA ARLOAK

1.– Honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Ogasun eta Ekonomia Sailari:

 1. Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak zuzendu, landu eta horien kudeaketa orokorra egitea; eta bai jarraipena eta kontrola ere. Horietaz gain, aurrekontuei buruzko programazioa.
 2. Barneko ekonomia-kontrola, kontabilitatea eta erantzukizun kontableak.
 3. Finantza-politika eta finantza-erakundeekiko harremanak.
 4. Prezioen politika.
 5. Diruzaintza, zorrak egitea eta bermeak ematea.
 6. Aseguruen bitartekaritza-jarduera baimentzea eta kontrolatzea.
 7. Gizarte-aurreikuspeneko entitateak.
 8. Ekonomia Ituna, Estatuarentzako kupoak eta lurralde historikoen ekarpenak.
 9. Eskualdaketaren gai diren eskumen eta zerbitzuen balorazioa; eta Estatuarekiko finantza-fluxuak finkatzea, Gizarte Segurantzaren finantzaketari dagokionez.
 10. Zergen administrazioa eta erreklamazio ekonomiko-administratiboak.
 11. Ekonomiaren plangintza.
 12. Eskualde-politika.
 13. Azterlan eta metodo ekonomikoak. Ekonomiaren koiuntura eta aurreikuspena.
 14. Lehiaren defentsa.
 15. Estatistika.
 16. Ondarea eta kontratazioa.
 17. Hainbat sailetarako diren zerbitzuak eta jarduera editoriala.
 18. Informazio- eta telekomunikazio-sistema korporatiboak.
 19. Sailari atxikita dauden erakunde autonomiadunak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sozietate publikoak gidatzea, legeek eta araudiek ezartzen dutenaren arabera.
 20. Legeek eta araudiek eman diezazkioten gainontzeko ahalmenak.

2.– Sail honi atxikitzen zaizkio: «Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística (EEE/IVE)» eta «Lehiaren Euskal Agintaritza» administrazioko erakunde autonomoak; eta «Finantzen Euskal Institutua» zuzenbide pribatuko erakunde publikoa.

ORGANO KOLEGIATUAK ET BESTE ADMINISTRAZIO ATALAK

Organo hauek ere Ogasun eta Ekonomia Sailari atxikita egongo dira, sorrera-arauetan zehaztutako moduan:

a) Bahitutako Ondasunak eta Eskubideak Itzultzeko Batzorde Instrukziogilea.

b) Euskadiko Prezioen Batzordea.

c) Euskal Estatistika Batzordea.

d) Euskal Estatistika Kontseilua.

e) Kontratazio Batzorde Nagusia.

f) Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordea.

g) Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoa.

h) Euskadiko Ekonomia Arduralaritzako Epaitegia.

i) Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoa.

j) Gizarte Aurreikuspenaren Euskal Kontseilua.

ERAKUNDE AUTONOMOAK ETA ERAKUNDE PUBLIKOAK

Erakunde eta organismo hauek ere Ogasun eta Finantza Sailera atxikita daude:

 1. Euskal Finantza Institutua / Instituto Vasco de Finanzas zuzenbide pribatuko erakunde publikoa
  - 161/2014 Dekretua, uztailaren 29koa (EHAA 154; 14-08-01) 
  - 87/2010 Dekretua, martxoaren 16koa (EHAA 62; 10-04-06)
  - 218/2008 Dekretua, abenduaren 23koa (EHAA 250; 08-12-31)
  15/2007 Legea, abenduaren 28koa (EHAA 250; 07-12-31)
 2. Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística (Eustat) administrazio-organismo autonomoa
  4/1986 Legea, apirilaren 23koa (EHAA 211; 86-10-29)
  12/2000 Dekretua, urtarrilaren 25ekoa (EHAA 19; 00-01-28)
 3. Lehiaren Euskal Agintaritza (Administrazioko erakunde autonomo gisa)
  - 1/2012 Legea, otsailaren 2koa (EHAA 28; 12-02-09).
  - Hutsen zuzenketa 1/2012 legearena (EHAA 57; 12-03-20).
  - Hutsen zuzenketa 1/2012 legearena (EHAA 64; 12-03-28).
SOZIETATE PUBLIKOAK
 1. Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE) baltzu publikoa, otsailaren 1eko  60/1982 Dekretuaz, sortua, Herri Administrazio Sailburuordetzaren bidez (EHAA 198; 82-10-10).
 2. Itelazpi SA baltzu publikoa, zeina, Herri Administrazio Sailburuordetzaren bitartez eta irailaren 23ko 215/2003 Dekretuaz, baimendu baitzen. (EHAA 198; 03-10-10).
ERREGISTROAK
 1. Euskal Autonomi Elkartearen Kontratu eta Kontratisten Erregistro Ofiziala
  136/1996 Dekretua ekainaren 5ekoa (EHAA 134; 96-07-12)
  12/1998 Dekretua otsailaren 3koa (EHAA 31; 98-02-16)
  1998ko otsailaren 4ko Agindua (EHAA 32; 98-02-17)
  12/1998 Dekretua otsailaren 3koa (EHAA 56; 98-03-24) (hutsen zuzenketa)
 2. Zerbitzuaren Ondoriozko Kalteordainen Erregistroa
  1995eko abenduaren 15eko Agindua (EHAA 53; 96-01-08)
 3. Jarduerak Eta Ondarezko Eskubide Ondasunen Erregistroa
  129/1999 Dekretua otsailaren 23koa (EHAA 53; 99-03-17)
 4. Prebentzioko Ordezkarien Erregistroa
  - (8. artikulu) 78/2000 Dekretua maiatzaren 16koa (EHAA 115; 00-06-19)
 5. Ezbehar eta Gertakarien Erregistroa
  - (8. artikulu) 78/2000 Dekretua maiatzaren 16koa (EHAA 115; 00-06-19)
 6. Emandako Bermeen Erregistroa
  - (11. artikulu)  54/1997 Dekretua martxoren 18koa (EHAA 70; 97-04-15)
  Euskadiko Aurrezki Kutxen Erregistroaren eta Goi-Kargudunen Erregistroaren Antolaketa
  2005eko urtarrilaren 18ko Agindua (EHAA 39;05-02-25)
  - 11/2012 Legea, ekainaren 14koa (EHAA 122; 2012-06-22) 
 7. Proiektu Teknikoen eta Estatistika Eragiketen Galdeketen Erregistroa
  82/2005 Dekretua, apirilaren 12koa (EHAA 78;05-04-26)