Mugikortasunaren Inkestaren definizioak

KONTZEPTUAK ETA DEFINIZIOAK

Itzuli

Euren artean erlazio ekonomiko eta sozial maila altua erregistratzen duten udalerri askok osatutako eremu geografikoa. Txosten honetan, Eustat-ek zehaztu bezala (2005), hiru Lurralde Historikoetako hiriburuekin lotura duten Metropolitar Areak hartu dira kontuan: Bilbo Handia, Donostialdea eta Arabako Lautada

Udalerrien multzokatzea erlazio geografiko eta funtzionalen arabera. Txosten honetan Eskualdeen arteko erlazio ofizial gisa Eustatek (2005) EAErako ezarritakoak kontsideratu dira

Udaletxe batek zuzenduta, eskumen termino berdinak dituzten biztanleri multzoa. Txosten honetan, Eustatek (2005) EAEn ezarritako udalerrien banaketa ofiziala hartu da kontuan

Euren arteko senidetasunetik independente, etxebizitza batean ohikotasunez bizi diren pertsona guztiak

Helburu edo arrazoi bategatik, pertsona batek jatorria ezarria duen leku batetik, helmuga beste leku batean dueneko mugimendua. Txosten honetan joan-etorri gisa, motorizatutako edozein garraiobidek eginiko mugimendua eta oinez bost minutuko luzapenarekin buruturikoak kontsideratu dira. Joan-etorri bakoitza soilik arrazoi batekin elkartu da. Edozein arrazoi aldaketek joan-etorri berri bat esan nahi du. Arrazoi honegatik, joan-etorri batean jatorrira itzultzea hasierako joan-etorri ezberdin gisa ulertzen da

Garraiobide batean edo operadore beraren zerbitzu ezberdinetan joanetorriaren zati bakoitza. Joan-etorri guztiak etapa batez edo gehiagoz daude osatua. Ez da kontsideratu etapa gisa garraio publikora oinezko itzulera edo sarbidea

Joan-etorria hasten den lekua, hots, jatorria

Joan-etorriaren arrazoi nagusia asetzen den lekua

Jatorria eta helmuga udalerri berean aurkitzen diren joanetorria, herri barnean burutzen da

Jatorria eta helmuga eskualde berean aurkitzen diren joanetorria. Eskualde barneko joan-etorrien taulan alde batera uzten dira udalerri barnekoak direnak baina bereizitako moduan aztertzen direnak

Jatorria eta helmuga Lurralde Historiko berean aurkitzen diren joan-etorria. Lurralde barneko eta udalerri barneko joan-etorrien taulan alde batera uzten dira bereizitako moduan aztertzen direnak

 Joan-etorriaren jatorria eta helmuga EAEko Lurralde Historiko ezberdinetan aurkitzen direnean

EAEko edozein kokapen geografikoren eta EAEtik kanpo dagoen edozein leku baten arteko joan-etorria

Ikasketa eta lan arrazoiek, noizbehinkako izaera duen lan kontuen garapena nahiz ohiko lana, sortutako joan-etorriak

Termino honen baitan ondasunak edo produktuak eskuratzeko arrazoiez burutzen diren joan-etorriak hartzen dira, izan daiteke unitate familiarrari zuzendutako etxeko kontsumorako zein norbanakoaren kontsumo indibidualerako

Zuzeneko ordainsaririk gabeko honako jarduerak barne hartzen ditu: beste pertsona bati laguntzea edo beste pertsona zaintzea, izaera familiarreko nahiz pertsonaleko kudeaketak burutzea

Atal honetan jarduera ludiko edo sortzaileak, kultural edo kirolezkoak sartzen dira. Hauek bezalako ekintzak barne hartzen dira: zinera joan, txangoetara, erakusketetara…

Joan-etorri bakoitzeko etapetan erabilitako garraio sistema. Honakoak erlazionatzen dira aipatutako sistemarekin: oinezkoarena, bizikleta, ibilgailu pribatua (gidari edo bidaiari gisa, taxia ere kontuan hartuz), motozikleta, errepidezko garraio kolektiboa (autobus urbanoa, herri arteko autobusa), trenbidezko garraio kolektiboa (trena, metroa, tranbia), lineazko kanpoko autobusak, hegazkina eta bestelakoak (igogailuak, transbordadoreak, funikularra…)

Trakzio sistema propioa duten garraiobideak dira non bere propultsiorako kanpoko energia iturriak erabiltzen dituzten. Definizio honetan honakoak hartzen dira kontuan: autoa, motozikleta, autobus urbanoak, herri artekoak eta lineazko kanpokoak, trena, tranbia, metroa eta hegazkina

Euren propultsiorako kanpoko energia iturririk erabiltzen ez duten garraiobideak: oinezkoarena eta bizikleta

Bigarren mailako garraiobide motorizatuak dira. Atal honetan ordaindu beharreko igogailuak, funikularra, zubi zintzilikaria eta bestelakoak sartzen dira

Kasu honetan errepidezkoak diren garraiobide kolektiboak non autobus urbanoa, herriartekoa eta lineaz kanpokoa sartzen diren, eta trenbidezko garraiobide kolektiboak ezberdintzen dira non azken hau trenak, tranbiak, metroak eta hegazkinak osatzen duten. Zerbitzu publiko nahiz pribatuak barne hartzen ditu, lineaz kanpoko autobusaren kasuan bezala

Izaera pribatua dutenak honakoak dira: autoa, motozikleta eta taxia

Azken aldaketako data: