Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Sailburuordetza

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Sailburuordetzak honako jardun-arlo hauek zuzendu eta koordinatuko ditu:
  1. Hiri Agenda, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-esparruan.
  2. Lurralde- eta paisaia-antolamendua eta hiri-berroneratzearen plangintza, lurralde-plangintza estrategiko baten barruan.
  3. Lurralde-plangintzako zehaztapenak garatzeko hirigintza-antolamendua, hura onartzea Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioaren eskumena bada.
  4. Hiria berroneratzeko proiektuetan jasota dauden eraikinen birgaitzea sustatzea, Etxebizitza Sailburuordetzarekin koordinatuta.
  5. Lurralde-informazioa.
  6. Lurzorua eta hirigintza.
 2. Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Sailburuordetzari, dekretu honen 7. artikuluan oro har esleitutako eskudantziez gain, honako hauek dagozkio:
  1. Hiri Agendaren ezarpena, ebaluazioa, monitorizazioa eta jarraipena sustatzea.
  2. Lurralde-antolamenduko tresnak taxutu eta izapidetu daitezen sustatzea.
  3. Sailburuari helaraztea, hark behin betiko onar ditzan, hirigintza-antolamenduko tresnak, baldin eta horiek onartzeko eskumena Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioarena bada, eta lurralde-plangintzaren zehaztapenak garatzen dituzten tresnak.
  4. Lurralde-informazioa sustatzea tresna estrategikoak erabiliz, hala nola Euskadiko Datu Espazialen Azpiegitura eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren oinarrizko kartografia ofiziala.
 3. Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Sailburuordetzaren mende dago hierarkikoki Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritza.

7. artikulua.- Saileko sailburuordeak.

Saileko sailburuordeei dagozkie, beren eskumen-eremuan eta sailburuaren mende zuzenean eta hierarkian, honako eskudantzia orokor hauek:

 1. Sailburuordetzaren jarduerak planifikatu, zuzendu, koordinatu, bultzatu eta gainbegiratzea, bai eta zuzendaritzenak eta sailburuordetzaren mende dauden gainerako administrazio-organo eta -unitateenak ere, horretarako behar diren jarraibideak eta aginduak emanez.
 2.  Bere arlo funtzionaleko jarduera-politikak zehaztu, landu eta sailburuari proposatzea, gobernu-estrategiaren arabera sailburuordetzari ezarritako helburu estrategikoak garatzea eta lortutako gizarte-inpaktua neurtzea.
 3. Sailburuordetzaren barruan, baliabide materialen eta giza baliabideen premiak definitzea, aurrekontu-aurreproiektua lantzeko.
 4. Xedapen orokorren proiektuak, planak, programak eta jarduera esanguratsuak sustatzea.
 5. Zehapen-espedienteak hasi eta ebaztea, baldin eta oso astuntzat tipifikatutako zehapenak ezartzeko badira.
 6. Bere jarduera-eremuan izapidetutako nahitaezko desjabetzeen gastuak baimentzea, zenbatekoa edozein dela ere.
 7. Ahaleginak egitea sailburuordetzak eta bere zuzendaritzek ordezkaritza eraginkor eta koordinatua izan dezaten proiektu, sare, elkarte, organismo eta erakundeetan, are Europan nahiz nazioartean.
 8. Bere eskumeneko eremuetan euskararen erabilera sustatzea, zerbitzu-hizkuntza eta lan-hizkuntza izan dadin, Gobernu Kontseiluak onartutako Euskararen Agenda Estrategikoarekin bat.
 9. Bere eskumeneko eremuetan emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko erantzukizuna bere gain hartzea, Gobernu Kontseiluak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planean ezarritakoarekin bat etorriz.
 10. Indarrean dagoen araubide juridikoak agintzen dien beste edozein egiteko, edo, oro har, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailburuordeei esleitzen zaizkien egiteko komunak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Miguel de Los Toyos Nazabal
Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren sailburuordea

Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Sailburuordetza

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Sailburuordetzak honako jardun-arlo hauek zuzendu eta koordinatuko ditu:
  1. Hiri Agenda, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-esparruan.
  2. Lurralde- eta paisaia-antolamendua eta hiri-berroneratzearen plangintza, lurralde-plangintza estrategiko baten barruan.
  3. Lurralde-plangintzako zehaztapenak garatzeko hirigintza-antolamendua, hura onartzea Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioaren eskumena bada.
  4. Hiria berroneratzeko proiektuetan jasota dauden eraikinen birgaitzea sustatzea, Etxebizitza Sailburuordetzarekin koordinatuta.
  5. Lurralde-informazioa.
  6. Lurzorua eta hirigintza.
 2. Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Sailburuordetzari, dekretu honen 7. artikuluan oro har esleitutako eskudantziez gain, honako hauek dagozkio:
  1. Hiri Agendaren ezarpena, ebaluazioa, monitorizazioa eta jarraipena sustatzea.
  2. Lurralde-antolamenduko tresnak taxutu eta izapidetu daitezen sustatzea.
  3. Sailburuari helaraztea, hark behin betiko onar ditzan, hirigintza-antolamenduko tresnak, baldin eta horiek onartzeko eskumena Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioarena bada, eta lurralde-plangintzaren zehaztapenak garatzen dituzten tresnak.
  4. Lurralde-informazioa sustatzea tresna estrategikoak erabiliz, hala nola Euskadiko Datu Espazialen Azpiegitura eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren oinarrizko kartografia ofiziala.
 3. Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Sailburuordetzaren mende dago hierarkikoki Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritza.

7. artikulua.- Saileko sailburuordeak.

Saileko sailburuordeei dagozkie, beren eskumen-eremuan eta sailburuaren mende zuzenean eta hierarkian, honako eskudantzia orokor hauek:

 1. Sailburuordetzaren jarduerak planifikatu, zuzendu, koordinatu, bultzatu eta gainbegiratzea, bai eta zuzendaritzenak eta sailburuordetzaren mende dauden gainerako administrazio-organo eta -unitateenak ere, horretarako behar diren jarraibideak eta aginduak emanez.
 2.  Bere arlo funtzionaleko jarduera-politikak zehaztu, landu eta sailburuari proposatzea, gobernu-estrategiaren arabera sailburuordetzari ezarritako helburu estrategikoak garatzea eta lortutako gizarte-inpaktua neurtzea.
 3. Sailburuordetzaren barruan, baliabide materialen eta giza baliabideen premiak definitzea, aurrekontu-aurreproiektua lantzeko.
 4. Xedapen orokorren proiektuak, planak, programak eta jarduera esanguratsuak sustatzea.
 5. Zehapen-espedienteak hasi eta ebaztea, baldin eta oso astuntzat tipifikatutako zehapenak ezartzeko badira.
 6. Bere jarduera-eremuan izapidetutako nahitaezko desjabetzeen gastuak baimentzea, zenbatekoa edozein dela ere.
 7. Ahaleginak egitea sailburuordetzak eta bere zuzendaritzek ordezkaritza eraginkor eta koordinatua izan dezaten proiektu, sare, elkarte, organismo eta erakundeetan, are Europan nahiz nazioartean.
 8. Bere eskumeneko eremuetan euskararen erabilera sustatzea, zerbitzu-hizkuntza eta lan-hizkuntza izan dadin, Gobernu Kontseiluak onartutako Euskararen Agenda Estrategikoarekin bat.
 9. Bere eskumeneko eremuetan emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko erantzukizuna bere gain hartzea, Gobernu Kontseiluak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planean ezarritakoarekin bat etorriz.
 10. Indarrean dagoen araubide juridikoak agintzen dien beste edozein egiteko, edo, oro har, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailburuordeei esleitzen zaizkien egiteko komunak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Miguel de Los Toyos Nazabal
Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren sailburuordea