Lurralde eta hirigintza jasangarritasunaren adierazleen metodologia-fitxa


IDENTIFIKAZIOA

Eragiketaren izandapena:

Lurralde eta hirigintza jasangarritasunaren adierazleak - LA

Eragiketa-kodea:

 090300 (Euskal Estatistika-Plana)

 Erakunde arduraduna:

 Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Beste erakunde partaide batzuk:

 EUSTAT (Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística)

 Foru aldundiak eta udalak

 Maiztasuna:

 Urtekoa

 Eragiketa-mota:

 Sintesia

Metodologia datuen jatorriaren arabera:

 Lurralde-adierazleen gaineko informazio sintesia.

 

itzuli

HELBURUAK

Lurraldearen funtzionamendua aztertzea, baita lurzorua okupatzeko moduetan gertatzen diren aldaketak eta horien ondorioak ere.


itzuli
 

AZTERTZEKO ALDAGAI NAGUSIAK

Egungo hiri-egituraren eta lurralde-egituraren egoeraren adierazleak. Lurzoruaren kalifikazioak eta lurralde-dentsitateak ongi adierazten dute egungo lurralde-eta hirigintza-eredua.

1. Lurralde-eredua. Lurzoruaren kalifikazioa

2. Lurralde-dentsitatea: Guztizko eta hiri-dentsitatea.

Gaur egungo garapenaren eta aurreikusitako garapenaren inpaktu-adierazleak. Plangintza orokorrean adierazitako etxebizitza-aurreikuspenek hiri- eta lurralde- errealitatean duten inpaktua adierazten dute: hiri-eredua, bizitegi-garapena eta etxebizitza-dentsitatea.

3. Hiri-eredua: Lurzoru urbanizagarriaren ehunekoa lurzoru-motaren arabera.

4. Bizitegi-garapena: Aurreikusitako etxebizitza areagotzea.

5. Etxebizitza-dentsitatea: Etxebizitza dentsitatea lurzoru-motaren arabera. 

Artifizialtze-adierazleak. Hiri-orbanak azken urteetan izandako bilakaera adierazten dute eta, zehazki, lurzoruaren hirigintza-kalifikazioaren bilakaera.

6. Hirigintza-kalifikazioaren bilakaera.

 

itzuli

EREMUA

Populazio-eremua: Aipatu berri den biztanle kopurua da Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriek batuta osatzen dutena.  

Udalerri, Eremu Funtzional, Eskualde edo Lurralde Historikoen eta Autonomia Erkidegoaren arabera informazioa biltzen da.

Geografia-eremua: Aintzat hartzen den geografia-esparrua Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriak dira. Laburpen-taulak taldekatuta daude Udalerri, Eremu Funtzional, Eskualde eta Lurralde Historikoen datu totalen arabera.

Denbora-eremua: t urteari dagozkion datuak, t urteko urtarrila 1eko informazioa jasotzen dute. Datuak urtean behin argitaratzen dira.

itzuli 

KONTZEPTUAK ETA DEFINIZIOAK

Kontzeptuak eta definizioak

itzuli

ZABALKUNDEA

Argitalpena:

Datu-babesa:

Lurralde plangintzari, etxebizitzari eta garraioei buruzko eragiketa estatistikoak (id: 385)

Maiztasuna:

Urtekoa

itzuli

Azken aldaketako data: