Gizarteratzeko Euskal Agentzia sortzeko lege-proiektua.

Erakundea:
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak
Egoera:
Lege-proiektua kitatuta

Legegintzaldia

XII. Legegintzaldia

Helburuak eta Sektoreak

AUKERAK, Gizarteratzeko Euskal Agentzia sortzea, zuzenbide pribatuko erakunde publiko gisa, espetxe-legeria betearazteko eskumena duen sailari atxikita, Euskadiko espetxeetan/espetxeetan dauden pertsonen gizarteratzea eta laneratzea errazteko.

Beste helburu batzuk:

Bere helburu nagusitik eratortzen dira: espetxeetako lan produktiboa eta horren ordainsaria antolatzea; industria-, merkataritza- edo antzeko jarduerak egitea, eta, oro har, espetxeetako lanarekin zerikusia duten edo Administrazio Publikoek agintzen dizkioten eragiketa guztiak egitea; kondenaren azken fasean edo erdi-askatasunaren araubidean, askatasunaz gabetutako pertsonen lanbide-heziketa eta enplegurako orientazioa sustatzea; eta gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbide horren jarraipenean beste erakunde edo entitate batzuekin lankidetzan aritzea.

Eraginpeko gizarte-sektoreak:

Askatasunaz gabetzeko zigorrekin kondenatutako pertsonak. Espetxeetako administrazioarekin elkarlanean aritzen diren elkarte eta erakundeek.

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2021eko hirugarren hiruhilekoa