37. Kable bidezko Garraioaren Lege Proiektua

Erakundea:
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak
Egoera:
Lege-proiektua elaborazioan

Legegintzaldia

XII. Legegintzaldia

Helburuak eta Sektoreak

Kable bidezko garraioaren lege-aurreproiektuaren xedea eta helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldetik osorik igarotzen diren pertsonak garraiatzeko instalazioen proiekzioa, eraikuntza, zerbitzuan jartzea eta ustiapena arautzea, besteak beste, honako alderdi hauek barne hartuta:

  • Instalazioen xedea eta aplikazio-eremua, sailkapena eta segurtasuna, eskumenaraubidea, erasandako eremua, erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak arautzen dituzten xedapen orokorrak
  • Kable bidezko garraio publikoko instalazioak jartzeko eta ustiatzeko administrazioaraubidea, zerbitzu publikokoak zein zerbitzu publikokoak ez direnak, bai eta garraio pribatukoak ere.
  • Ikuskapena eta zehapen-araubidea

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2022ko lehen seihilekoa.

Burutu gabeko faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Aginduzko txostenak eta irizpenak Hasita
Jarraitutako prozeduraren memoria laburra Hasi gabe
Jaurlaritzaren Kontseiluan onartzea Hasi gabe
Legebiltzarrera bidaltze Hasi gabe

Lortutako faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Sailburuaren agindua, prozedurari ekiteko Amaituta
Idatzitako testuaren sailburuaren onarpena Amaituta
Negoziazio, entzunaldi edota kontsulta izapidea Amaituta