36. Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen estatutuaren Lege-proiektua.

Legegintzaldia

XII. Legegintzaldia

Helburuak eta Sektoreak

Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak babestea, defendatzea eta sustatzea, eta indarrean dagoen Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuari buruzko abenduaren 22ko 6/2003 Legea ordeztuko du, gaiari buruzko erregulazio osoa eskainiz.

Beste helburu batzuk:

Helburu osagarriak:

 • Administrazio publikoen arteko harremanak antolatzea kontsumoaren arloan, bai eskumenei dagokienez, bai elkarlanari dagokionez, egungo antolamendu-egoera kontuan hartuta.
 • Antzemandako kontsumo-jardunbide berriak arautzea, arreta berezia jarriz urruneko edo merkataritza-establezimendutik kanpoko kontratazioetan, eta arau-kontzeptu berriak sartzea balioztatuz, hala nola pertsona kaltebera, jardunbide egokien kodeak, kontsumo arduratsua, desgaitasuna duten pertsonentzako informazio eskuragarria, edo indarkeria ekonomikoa.
 • Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak arauaren ardatz bihurtzea, prestakuntzaren eta informazioaren eremuetan arreta berezia jarriz, kontsumo jasangarria eta arduratsua lortzera bideratuta.
 • Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideen babes administratiboko prozedurak eguneratzea eta garatzea.
 • Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen segurtasunaren arloko babesa eta kontsumoko ikuskaritza garatzea. Indarreko arauan, alderdi horiek erregelamendu bidez garatzearen baldintzapean geratu ziren, eta inoiz ez zen halakorik egin.
 • Arau-hausteen katalogoa garatzea, tipoen sistema zehatz eta zehatz baten bidez, bat etorriz Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen gomendioekin, segurtasun juridikoari dagokionez.
 • Azken urteotan Europar Batasunean onartutako araudiaren edukiak sartzea, hala nola produktuen segurtasun orokorra, produktu akastunen gaineko erantzukizuna, zerbitzu- hornitzaileen segurtasuna eta erantzukizuna, merkataritza elektronikoa edo abusuzko klausulak.
Eraginpeko gizarte-sektoreak:
 • Kontsumitzaileak
 • Ekonomia eta Gizarte eragileak
 • Kontsumitzaileen elkarteak
 • Administrazio Publikoak

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2021eko bigarren seihilekoa.