26. Garapenerako Lankidetzaren Lege-proiektua.

Erakundea:
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak
Egoera:
Lege-proiektua elaborazioan

Legegintzaldia

XII. Legegintzaldia

Helburuak eta Sektoreak

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek egiten eta bultzatzen duten garapenerako lankidetzaren eta nazioarteko elkartasunaren politika arautzea.

Beste helburu batzuk:
  • Garapenerako Lankidetzaren V. Gida Plana, Afrika indartuz, besteak beste. Garapenerako politiken benetako koherentziaranzko bultzada irmoa.
  • Eusko Jaurlaritzako sailak beren jardun-eremuekin lotutako lankidetza-ekimenetan sartzeko ekintza zehatzak sustatzea.
  • Erakunde barruko eta erakunde arteko koordinazioa, Euskal Fondoarekiko aliantza bereziki sakonduz.
Eraginpeko gizarte-sektoreak:
  • Erakunde publikoak.
  • Garapenerako lankidetzako eragileak.

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2022ko bigarren seihilekoa.

Burutu gabeko faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Idatzitako testuaren sailburuaren onarpena Hasita
Negoziazio, entzunaldi edota kontsulta izapidea Hasi gabe
Aginduzko txostenak eta irizpenak Hasi gabe
Jarraitutako prozeduraren memoria laburra Hasi gabe
Jaurlaritzaren Kontseiluan onartzea Hasi gabe
Legebiltzarrera bidaltze Hasi gabe

Lortutako faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Sailburuaren agindua, prozedurari ekiteko Amaituta