Langileriaren Kudeaketa Zuzendaritza

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Sailaren zuzendaritzei dagozkien egiteko orokorrez gain, Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzak honako egiteko eta jardun-arlo hauek ditu esleiturik: artikulu honetako 2. apartatuan zerrendatutakoak, zeinak, ?kontrakorik esan ezean?, jarraian zehaztutako langileen arlokoak baitira, zehazki: unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei, irakaskuntza eta ikerketa laguntzeko zerbitzuei, Hezkuntzako Ikuskatzailetzari eta Hezkuntza Saileko lurralde-ordezkaritzei atxikitako langileen arlokoak:
  1. Irakasleak.
  2. Hezitzaileak.
  3. Saileko lan-kontratudun beste langile batzuk, sailaren hitzarmen kolektiboari lotuak direnak.
  4. Administrazio Orokorreko langileak, ikastetxeei atxikiak direnak.
 2. Aipatutako langile horiei dagokienez, zuzendaritzari honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio:
  1. Aurreko apartatuko a), b) eta c) letretan aipatutako langileei dagokienez, lan-kontratudun langile finko edo karrerako funtzionario kondizioa lortzeko hautaketa-proben oinarriak, programak eta edukiak prestatzea, betiere bat etorriz Hezkuntza Sailburuordetzak eta Lanbide Heziketako Sailburuordetzak, ?bakoitzak bere eskumeneko arloan? zehaztutakoarekin; eta, halaber, proba horietarako epaimahai kalifikatzaileak izendatzea, eta hautaketa-prozesua antolatu eta kudeatzea.
  2. Karrerako irakasle funtzionarioen lekualdatze-lehiaketetako oinarriak prestatzea, baremazio-batzordeak izendatzea eta lehiaketen garapena kudeatzea.
  3. Ikastetxe eta Plangintza Zuzendaritzarekin eta Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzarekin bat etorrita, Ikerketako eta Irakaskuntzari Laguntzeko Zerbitzuetako plazak betetzeko merezimendu-lehiaketen oinarriak prestatzea, eta lehiaketak kudeatzea.
  4. Aurreko apartatuko a), b) eta c) letretan zehaztutako langileen nominak kudeatu eta kontrolatzea, hargatik eragotzi gabe beste organo batzuen eskudantziak.
  5. 1. paragrafoko a), b) eta c) letretan zehaztutako langileen gastuak aurreikustea, eta gastu horien jarraipena egitea.
  6. Aurreko apartatuko a), b) eta c) letretan zehaztutako langileei dagokienez, sindikatuekiko harremanak eta hitzarmen kolektiborako negoziazioa zuzentzea.
  7. Lan-absentismoa kontrolatzea eta hari buruzko azterlanak prestatzea.
  8. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarentzat lanean diharduten Langileen Erregistroko Irakasleen Atala kudeatzea eta mantentzea (atal hori otsailaren 19ko 2/1993 Legeko 7. artikuluan aurreikusita dago).
  9. Unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen administrazio-egoeren deklarazioa egitea, eta haiek jardunera itzultzeko baimena ematea, zeregin hori beste organo bati ez badagokio.
  10. Bateragarritasun-espedienteak ebaztea eta nahitaezko erretiroen eta ezintasun fisikoagatiko erretiroen deklarazioa.
  11. Zerbitzu-eginkizunak ematea. Kolektiboei dagozkien lizentziak eta baimenak ematea, onartutako akordio arautzaileek eta hitzarmen kolektiboek diotenari jarraituz, betiere.
  12. Langileak ahalik eta egokien kudeatzeko irizpide eta jarraibideak ematea.
  13. 1. apartatuko c) eta d) letretako kolektiboen lanpostu-zerrenden proposamena egitea.
  14. Laneko arriskuen arloan aplikatu beharreko neurriak proposatzea, eta Laneko Arriskuak Prebenitzeko Zerbitzua zuzendu eta kudeatzea.
  15. Irakasle, garbitzaile eta sukaldeko langileen gizarte- eta prestakuntza-funtsaren oinarriak prestatzea eta funtsak banatzea.
  16. Hezkuntza Saileko irakasleen eta lan-kontratudun langileen lekualdatze-lehiaketetako oinarriak prestatzea, eta lehiaketen garapena kudeatzea.
  17. Ikasturte hasieran, irakasleen plazak esleitzeko prozesua.
  18. Hezkuntza Saileko lan-kontratudun langileak ordezkatzeko izangaien zerbitzuak birbarematzea.
  19. Oro har, langileen buru izatea, eta administrazio eta ohiko kudeaketako egintzak burutzea.
 3. Aurreko apartatuan adierazitako gaietan, Hezkuntza Saileko lurralde-ordezkaritzak Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzaren mende egongo dira funtzionalki.

Zuzendaritzak.

Zuzendari bat izango da saileko zuzendaritza bakoitzeko burua, zeina zuzenean eta hierarkian dagokion sailburuordearen mende izango baita, salbu eta sailburuaren Kabinete Zuzendaritzaren kasuan. Egiteko hauek izango dituzte Hezkuntza Saileko zuzendariek:

 1. Zuzendaritzako barne-zerbitzuak eta lan-sistemak antolatzea.
 2. Garatzen diren jardunak bultzatu, gidatu, koordinatu eta kontrolatzea.
 3. Zeinek bere eskumen-eremuko planak edo jardun-programak proposatzea organo arduraduneei.
 4. Laguntzen eta dirulaguntzen deialdiak proposatzea, zehaztea eta kudeatzea, zeinek bere eskumen-eremuan.
 5. Gastua kontratatzea, baimentzea eta onartzea, eta bere jardun-eremuko kontratu txikiak behar bezala gauzatzen direla kontrolatzea, dekretu honetan kontratu horietaz egiten den aipamenaz gain, bereziki Bigarren Xedapen Gehigarrian.
 6. Indarrean dagoen Euskara Normalizatzeko Planeko helburuak definitzea berari dagokion alorrean, eta horiek lortzeko ekimenak garatu eta ebaluatzea, zuzendaritza bakoitzeko zerbitzuburuekin batera euskararen kudeaketa integratua eginez. Hori guztia Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritzaren gidaritzapean eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin elkarlanean.
 7. Indarrean dagoen ordenamendu juridikoak agintzen dien beste edozein egiteko, edo, egiteko komunak, oro har, Jaurlaritzako zuzendariei atxikitzen zaizkienak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Blanca Maria Guerrero Ocejo
Langileriaren kudeaketa zuzendaria

LOTUTAKO ERAKUNDEAK

Langileriaren Kudeaketa Zuzendaritza

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Sailaren zuzendaritzei dagozkien egiteko orokorrez gain, Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzak honako egiteko eta jardun-arlo hauek ditu esleiturik: artikulu honetako 2. apartatuan zerrendatutakoak, zeinak, ?kontrakorik esan ezean?, jarraian zehaztutako langileen arlokoak baitira, zehazki: unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei, irakaskuntza eta ikerketa laguntzeko zerbitzuei, Hezkuntzako Ikuskatzailetzari eta Hezkuntza Saileko lurralde-ordezkaritzei atxikitako langileen arlokoak:
  1. Irakasleak.
  2. Hezitzaileak.
  3. Saileko lan-kontratudun beste langile batzuk, sailaren hitzarmen kolektiboari lotuak direnak.
  4. Administrazio Orokorreko langileak, ikastetxeei atxikiak direnak.
 2. Aipatutako langile horiei dagokienez, zuzendaritzari honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio:
  1. Aurreko apartatuko a), b) eta c) letretan aipatutako langileei dagokienez, lan-kontratudun langile finko edo karrerako funtzionario kondizioa lortzeko hautaketa-proben oinarriak, programak eta edukiak prestatzea, betiere bat etorriz Hezkuntza Sailburuordetzak eta Lanbide Heziketako Sailburuordetzak, ?bakoitzak bere eskumeneko arloan? zehaztutakoarekin; eta, halaber, proba horietarako epaimahai kalifikatzaileak izendatzea, eta hautaketa-prozesua antolatu eta kudeatzea.
  2. Karrerako irakasle funtzionarioen lekualdatze-lehiaketetako oinarriak prestatzea, baremazio-batzordeak izendatzea eta lehiaketen garapena kudeatzea.
  3. Ikastetxe eta Plangintza Zuzendaritzarekin eta Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzarekin bat etorrita, Ikerketako eta Irakaskuntzari Laguntzeko Zerbitzuetako plazak betetzeko merezimendu-lehiaketen oinarriak prestatzea, eta lehiaketak kudeatzea.
  4. Aurreko apartatuko a), b) eta c) letretan zehaztutako langileen nominak kudeatu eta kontrolatzea, hargatik eragotzi gabe beste organo batzuen eskudantziak.
  5. 1. paragrafoko a), b) eta c) letretan zehaztutako langileen gastuak aurreikustea, eta gastu horien jarraipena egitea.
  6. Aurreko apartatuko a), b) eta c) letretan zehaztutako langileei dagokienez, sindikatuekiko harremanak eta hitzarmen kolektiborako negoziazioa zuzentzea.
  7. Lan-absentismoa kontrolatzea eta hari buruzko azterlanak prestatzea.
  8. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarentzat lanean diharduten Langileen Erregistroko Irakasleen Atala kudeatzea eta mantentzea (atal hori otsailaren 19ko 2/1993 Legeko 7. artikuluan aurreikusita dago).
  9. Unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen administrazio-egoeren deklarazioa egitea, eta haiek jardunera itzultzeko baimena ematea, zeregin hori beste organo bati ez badagokio.
  10. Bateragarritasun-espedienteak ebaztea eta nahitaezko erretiroen eta ezintasun fisikoagatiko erretiroen deklarazioa.
  11. Zerbitzu-eginkizunak ematea. Kolektiboei dagozkien lizentziak eta baimenak ematea, onartutako akordio arautzaileek eta hitzarmen kolektiboek diotenari jarraituz, betiere.
  12. Langileak ahalik eta egokien kudeatzeko irizpide eta jarraibideak ematea.
  13. 1. apartatuko c) eta d) letretako kolektiboen lanpostu-zerrenden proposamena egitea.
  14. Laneko arriskuen arloan aplikatu beharreko neurriak proposatzea, eta Laneko Arriskuak Prebenitzeko Zerbitzua zuzendu eta kudeatzea.
  15. Irakasle, garbitzaile eta sukaldeko langileen gizarte- eta prestakuntza-funtsaren oinarriak prestatzea eta funtsak banatzea.
  16. Hezkuntza Saileko irakasleen eta lan-kontratudun langileen lekualdatze-lehiaketetako oinarriak prestatzea, eta lehiaketen garapena kudeatzea.
  17. Ikasturte hasieran, irakasleen plazak esleitzeko prozesua.
  18. Hezkuntza Saileko lan-kontratudun langileak ordezkatzeko izangaien zerbitzuak birbarematzea.
  19. Oro har, langileen buru izatea, eta administrazio eta ohiko kudeaketako egintzak burutzea.
 3. Aurreko apartatuan adierazitako gaietan, Hezkuntza Saileko lurralde-ordezkaritzak Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzaren mende egongo dira funtzionalki.

Zuzendaritzak.

Zuzendari bat izango da saileko zuzendaritza bakoitzeko burua, zeina zuzenean eta hierarkian dagokion sailburuordearen mende izango baita, salbu eta sailburuaren Kabinete Zuzendaritzaren kasuan. Egiteko hauek izango dituzte Hezkuntza Saileko zuzendariek:

 1. Zuzendaritzako barne-zerbitzuak eta lan-sistemak antolatzea.
 2. Garatzen diren jardunak bultzatu, gidatu, koordinatu eta kontrolatzea.
 3. Zeinek bere eskumen-eremuko planak edo jardun-programak proposatzea organo arduraduneei.
 4. Laguntzen eta dirulaguntzen deialdiak proposatzea, zehaztea eta kudeatzea, zeinek bere eskumen-eremuan.
 5. Gastua kontratatzea, baimentzea eta onartzea, eta bere jardun-eremuko kontratu txikiak behar bezala gauzatzen direla kontrolatzea, dekretu honetan kontratu horietaz egiten den aipamenaz gain, bereziki Bigarren Xedapen Gehigarrian.
 6. Indarrean dagoen Euskara Normalizatzeko Planeko helburuak definitzea berari dagokion alorrean, eta horiek lortzeko ekimenak garatu eta ebaluatzea, zuzendaritza bakoitzeko zerbitzuburuekin batera euskararen kudeaketa integratua eginez. Hori guztia Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritzaren gidaritzapean eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin elkarlanean.
 7. Indarrean dagoen ordenamendu juridikoak agintzen dien beste edozein egiteko, edo, egiteko komunak, oro har, Jaurlaritzako zuzendariei atxikitzen zaizkienak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Blanca Maria Guerrero Ocejo
Langileriaren kudeaketa zuzendaria

LOTUTAKO ERAKUNDEAK