Hezkuntza Saila

Langileen bidaia-gastuen likidazioa

Araudia

  • Aplikatu beharreko araudia honako Dekretu honetan bildu da: Zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko otsailaren 2ko 16/1993 Dekretua (39. EHAA, otsailaren 26koa), abenduaren 19ko 267/2000 Dekretuak (249. EHAA, abenduaren 30ekoa) eta ekainaren 13ko 121/2006 Dekretuak  (122. EHAA, ekainaren 28koa) aldatu zutena.

Bidai gastuen likidazioa