Hezkuntza Saila

Bateragarritasunak

Aplikatu beharreko arautegia

  • 53/1984 Legea, abenduaren 26koa, Herri-administrazioen zerbitzuko langileen bateraezintasunen araubidean buruzkoa (Testu kontsolidatua. BOE-A-1985-151 dokumentua)
  • 598/1985 Errege-dekretua, apirilaren 30koa, Estatuaren Administrazio, Gizarete Segurantzza eta beraien menpeko izakunde, erakunde eta enpresen zerbitzupeko langileen bateraezintasunei buruzkoa (Testu kontsolidatua. BOE-A-1985-7820 dokumentua)
  • Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legea (Testu kontsolidatua. BOE-A2013-12887 dokumentua)
  • 80/2018 Dekretua, interes publikokotzat jotzen duena bateragarria izatea arte-irakaskuntzak irakastea eta irakaskuntzaren edo kulturaren arloko sektore publikoan beste lanpostu bat edukitzea

  • Langileriaren kudeaketa zuzendaritzaren zirkularra, funtzionarien bateraezintasun erregimenaren ingurukoa
  • Bateratasuna eskatzeko eredua

Baimendutako bateragarritasunak