Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila

LABEAN - Arabako Haranak

Eskualdearen ardatz nagusia 1 errepide nazionala da, Gasteizekin lotzen duena. Errepide horretatik hurbil dauden udalerriek osatzen duten hegoaldea bereiz dezakegu: Erribera Behea, Lantaron, Zambrana, Berantevilla, Armiñon eta Iruña Oka. Bestalde, gainerako udalerriak daude, iparralderago eta okerrago komunikatuta: Añana, Gaubea, Erriberagoitia eta Kuartango. Udalerri horiek lehen sektorearekiko mendekotasun handiagoa, geldialdi demografikoa eta biztanleria zaharragoa dute.

Eskualde maskulinizatua da, 114,78ko batez besteko indizearekin, eta zahartze-tasak Añanako %28,8tik Iruña Okako %10,83ra bitartekoak dira.

Datu ekonomikoei dagokienez, aipatu behar da per capita BPGk eta batez besteko errenta pertsonalak 2007-2013 aldiko joera positiboa berreskuratu dutela; hala ere, langabeziak behera egin du, eta %10,34koa da. Eskualdean bi industria foku garrantzitsu daude: Berantevillan bata, eta Lantaronen bestea, per capita BPGaren datuak baldintzatzen dituztenak. Batez besteko errenta pertsonala 15.929 €-koa da Lantaronen eta 21.672 €-koa Erriberagoitian.

Lehen sektoreko eta zerbitzuen sektoreko establezimenduen kopuruak apur bat gora egin duela ikusi da, eta agerian geratu da sektore horiek eskualdean duten garrantzia.

Turismoa aukera bat da; izan ere, eskualdean tokiko eskaintza garrantzitsua dago, askotariko ostatuak dituena: landetxeak, nekazaritza-turismoak, kanpina eta landa-hotelak. Beraz, sektoreko plaza-kopurua 500 baino handiagoa da. Gainera, adierazi behar da Añanak, Gatz Haranari esker turista gehien jasotzen dituen herriak, 50.000 jasotzen dituela urtean, eta ostalaritzako lokaletan eta turismoari lotutako establezimenduetan defizit argia duela.

Azken aldaketako data: