Kirolaren Euskal Kontseilua

Herri-administrazioen aholkularitza, kontsulta, jarripena nahiz eztabaida sektoriala ahalbideratzen duen organo nagusia da, Euskal Autonomia Erkidegoko kirol politikari eragiten dioten gaietarako.

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari, atxikita dago, bere egitura hierarkikoan sartzen ez bada ere.

Dekretuak ezartzen du Plenoa urtean behin gutxienez bilduko dela eta Batzorde Iraunkorra hiru hilabetero.