Memoriak - Ente, Sozietate eta Fundazio Publikoak
Lehendakaritza
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
Gobernanza P. y Autog. - Gobernantza P. eta Autog.
E.J.I.E., S.A.
Itelazpi, S.A.
Desarrollo Eco. e Inf. - Ekonomiaren Garap. eta A.
Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.
Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A.
P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.
Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.
Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.
USA Basque Trade and Investment
Singapore Basque Trade and Investment
SPRILUR, S.A.
Ibaizabal Behekaldeko Industrialdea, S.A.
Busturialdeko Industrialdea, S.A.
Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.
Deba Bailarako Industrialdea, S.A.
Arabako Industrialdea, S.A.
Arratiako Industrialdea, S.A.
Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.
Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.
Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.
Goierri Beheko Industrialdea, S.A.
Urolako Industrialdea, S.A.
Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.
SPRI - E.G. Euskal Agentzia-Agencia Vasca de D.E.
Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea
CADEM, S.A.
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.
BIMEP
Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.
Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea
Eusko Trenbideak, S.A.
Euskotren Participaciones, S.A.
Euskadiko Kirol Portua, S.A.
Zumaiako Kirol Portua, S.A.
Neiker, S.A.
Fundación HAZI Fundazioa
Fundación ELIKA Fundazioa
Medio Amb., P.T. y Viv. - Ing., L.P. eta Etxebizi.
VISESA
Alokabide, S.A.
Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia
IHOBE, S.A.
Hacienda y Economía - Ogasuna eta Ekonomia
Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.
Educación - Hezkuntza
Unibasq
Fundación MUSIKENE Fundazioa
Salud - Osasuna
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
OSATEK, S. A.
Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa
Turismo, Comercio y Cons. - T., Merk. eta Kontsum.
Basquetour, S.A.
Cultura y P. L. - Kultura eta Hizk. Politika
Euskal Irrati Telebista
Euskal Telebista, S.A.
Eusko Irratia, S.A.
Radio Vitoria, S.A.
EITBNET, S.A.
Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.
Etxepare Euskal Institutua
Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa
Fundación BASQUE TEAM Fundazioa
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak   2020
Azken berrikuspena: 2019ko Abenduaren 27a
Ogasun eta Ekonomia Saila