Jokoaren Euskal Kontseilua

Organoari buruzko informazioa

Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan zori, enbite edo ausazko jokoekin zerikusia duten ekintza guztiak antolatu, koordinatu eta kontrolatzeko organo aholku-emailea da. Kontseilu horretan Eusko Jaurlaritzaren hainbat kudeaketa arlotako ordezkariak, Foru Aldundietako ordezkariak eta Euskal udaletako ordezkarian ere badaude.

Araudia

142/1990 Dekretua, maiatzaren 29koa (EHAA 127, 90-06-27). 4/1991 Legea, azaroaren 8koa, Euskal Herriko Autonomia Erkidegoan jokoa arautzekoa. (azaroaren 25eko EHAA, 237. zk.). 120/2016 DEKRETUA, uztailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onesten duena.

Jarduera

Azken bilera:

2021eko ekainaren 17an

Gaiak:

LEHENENGOA: 2021eko ekainaren 17ko bileraren akta onartzea, hala badagokio.

BIGARRENA: Jokoaren Euskal Behatokiak 2021ean egindako lanei buruzko informazioa eta 2022rako plangintzaren aurkezpena.

HIRUGARRENA: Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzaren 2021eko Memoriaren onespena hala badagokio.

LAUGARRENA: Joko eta Ikuskizun Unitatearen 2022rako ikuskapen-planaren aurkezpena.

BOSGARRENA: Otsailaren 8ko 19/2022 Dekretuaren aurkezpena, Dekretu horren bidez aldatzen da Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra.

SEIGARRENA: Arrisku-jokoa goiz detektatzeko eta aurrea hartzeko gidaren aurkezpena.

ZAZPIGARRENA: Eskaerak eta galderak

Hurrengo bilera:

2022ko 2. sei-hilabetekoan