Joko-aretoko enpresa baimentzea

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Segurtasuna


Egitura atal kudeatzailea

Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritza


Xedea

Jokoen Erregistro Nagusiko Aretoetako Enpresen Erregistroan joko-aretoko enpresa gisa inskribatzeko baimena..

Nori Zuzendua

Zuzenbidean onartutako sozietateak osatzen dituzten pertsona fisikoak edo juridikoak.

Araudia

7/2012 Legea, apirilaren 23koa, barne-merkatuko zerbitzuei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 12ko 2006/123/EE Zuzentaraura egokitzeko zenbait lege aldatzeko dena. (apirilaren 30eko EHAA, 84. zk.).

380/1994 Dekretua, Joko Aretoen eta jolas Aretoen Araudia onartzen duena (1994ko urriaren 20ko EHAA, 200. zk.), Joko Aretoen eta Jolas Aretoen araudia aldatzen duen abenduaren 26ko 277/2000 Dekretuak ,aldatuta. (2000ko abenduaren 29ko EHAA, 248. zk.).

25/2012 Dekretua otsailaren 8koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Joko-makina eta -sistemen Erregelamendua aldatzekoa dena, Joko Aretoen eta Jolas Aretoen Araudia bigarrenez aldatzekoa eta Bingo-jokoaren Araudia (martxoaren 1eko EHAA, 44. zk.) laugarrenez aldatzen duena.


Harremanak norekin

Arabako Lurralde Zerbitzua

Telefonoa: 945017020
Faxa: 945017021

Bizkaiko Lurralde Zerbitzua

Telefonoa: 946075520
Faxa: 946075521

Gipuzkoako Lurralde Zerbitzua

Telefonoa: 943467125
Faxa: 943474532

Erantsi beharreko agiriak

Agiriak


Dagokion tasa

Indarreko Tasen Legearen arabera. 5/2011 Legea, abenduaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoak arautzen dituen Legea aldatzeko dena (abenduaren 28ko EHAA, 245. zk.).

Eskabideak Aurkezteko Epea

Interesdunak eskatuta.


Eskabideak aurkezteko lekua

Aurrez aurrekoa

Arabako Lurralde Bulegoa

Helbidea: Donostia-San Sebastián kalea, 1
01010 Vitoria-Gasteiz

Bizkaiko Lurralde Bulegoa

Helbidea: Kale Nagusia 81, 1. solairua
48011 Bilbao

Gipuzkoako Lurralde Bulegoa

Helbidea: Vitoria-Gasteiz hiribidea, 3-4.
20018 Donostia-San Sebastián

 

Tramiteen deskripzioa

Dokumentazioa aztertu eta gero, eta zuzena bada, enpresaren inskripzioa joko-aretoko enpresa gisa baimendu egingo da Aretoetako Enpresen Erregistroan.


Egitura Atal Ebazlea

Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzako titularra.


Ebazteko epea

3 hilabetekoa da

Isilbidearen Ondorioak

Baiespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ez dagokio


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Gorako errekurtsoa


Formularioak

 Ikusi agiri atala

Bestelako Agiriak

 Ikusi agiri atala


Oharrak

Baimena besterenezina izango da eta balioko du berak iraun bitartean indarreko araudian ezarritako baldintzak betetzen badira.

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

03/02/2017