Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Jarduera sailkatuei buruzko legeria

  • 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko Lege Orokorra. 55-66. artikuluak eta II. eranskina. Testu kontsolidatua. III. Idazpurua, ingurugiroan eragina duten jardueren antolamenduari buruzkoa, III. Kapitulua. Salikatutako Jarduerak (55 a 66 art.) eta II. eranskina
  • 1985eko Martxoaren 5eko  Dekretoak, Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeek, Kondaira-Lurraldeari, Ekintza Nekagarri, Osasunkaitz, Kaltekor eta Arriskugarriei dagozkienetan, agintepideak eskuratzeari buruzkoa.

 

Azken aldaketako data: