Hezkuntza Saila

Zuzendaritza taldeak

2018

Ebazpena, 2018ko apirilaren 24koa, 2018-2019ko eta 2021-2022ko ikasturteen arteko aldian EAEko ikastetxe publikoetan zuzendari aritzeko merezimendu-lehiaketa bidez hautatutako zuzendarien Hasierako Prestakuntza Programaren deialdia egiten duena.

Kalifikazio-batzordea

2014

Ebazpena, 2014ko apirilaren 30ekoa, EAEko ikastetxe publikoetan merezimendu-lehiaketa bidez 2014-15 ikasturtetik 2017-2018 ikasturtera arte zuzendari aritzeko aukeratuak izan diren zuzendariei dei egiten diena Hasierako Prestakuntza Programa egin dezaten.

Kalifikazio-batzordea