Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno

PEGIP2020 - ARDATZ ESTRATEGIKOAK

PEGIP 2020 planaren ardatz estrategikoen grafikoa

Gobernantzaren eta Berrikuntza Publikoaren 2020 Plan Estrategikoa sei ardatzen inguruan egituratzen da:

  1. Gardentasuna eta Parte-Hartzea

  1. Plangintza estrategiko adimenduna

  1. Herritarrekiko harremana

  1. Integritatea

  1. Berrikuntza

  1. Kudeaketa aurreratua

Ardatz honen barnean hauek daude:

Administrazioen arteko elkarlana

Pertsonak

Aurrerabide

Antolaketaren egokitzapena

Eraldaketa digitala