Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

OSOA: Neurriak eta deialdiak

OSOAk dakartzan laguntzak bi talde handitan daude banaturik: Eusko Jaurlaritzak kudeatzen eta finantzatzen dituenak; eta foru aldundiek kudeatzen eta finantzatzen dituztenak. Laguntza-neurri bakoitzak, aldi berean, hainbat jarduera-lerro edo azpineurri dauzka; eta, azkenean, badira 31 laguntza-neurri zehatz OSOAren barruan.

Eusko Jaurlaritzak eta foru aldundiek urtez urte argitaratuko dituzte OSOA programako neurrietara iristeko deialdiak. 

 

Neurriak - azpineurriak Eusko Jaurlaritza Araba Bizkaia Gipuzkoa

M 01. Ezagutzak eta informazioa transferitzeko ekintzak

1.1 Lanbide-heziketarako eta gaitasunak hartzeko saioetarako laguntza

2022 (1go seihilabetekoa)

X

X

X

1.2. Erakustaldi-jardueretarako eta informazio-ekintzetarako laguntza

Itxita

X

X

X

1.3. Nekazaritza- eta baso-ustiategietan trukeak edo iraupen laburreko bisitak egiteko laguntza

Itxita

X

X

X

M 03. Nekazaritzako produktuen eta jakien kalitatearen gaineko arauak

3.1. Nekazariek kalitate-araubidean lehen aldiz parte hartzeko laguntza

Itxita

X

X

X

3.2. Informazio- eta promozio-jardueretarako laguntza, barne-merkatuko ekoizle taldeek abiaraziak

Itxita

X

X

X

M 04. Inbertsioak aktibo fisikoetan

4.1. Nekazaritza-ustiapenen inbertsioetarako laguntza

X

Itxita

Itxita

Itxita

4.2. Nekazaritza-produktuak eraldatzeko, merkaturatzeko eta garatzeko inbertsioetarako laguntza

Itxita

X

X

X

4.3. Nekazaritza- eta baso-sektoreetan azpiegiturak garatzeko, berritzeko eta egokitzeko inbertsioetarako laguntza

X

Itxita Basogintza

Itxita Landa bideak

Itxita

X

M 06. Nekazaritzako ustiategien eta enpresa ustiategien garapena

6.1. Nekazari gazteek enpresak sortzea

X

Itxita

Itxita

Itxita

M 08. Inbertsioak basoguneak garatzeko eta basoen bideragarritasuna hobetzeko

8.1. Baso-eremuak basotzea eta sortzea

X

Itxita

Itxita

X

8.2. Nekazaritza- eta baso-sistemak ezartzea

X

Itxita

Itxita

X

8.3. Basoetan suteek eta ezbehar edo hondamendi naturalek eragindako kalteak prebenitzeko laguntza

X

Itxita

Itxita

X

8.4. Suteen eta ezbehar edo hondamendi naturalen eraginez basoek jasandako kalteak zaintzeko laguntza

X

Itxita

Itxita

X

8.5. Baso-ekosistemen egokitzeko gaitasuna eta ingurumen-balioa handitzeko inbertsioak

X

Itxita

Itxita

X

8.6. Baso-teknologien inbertsioetarako eta baso-produktuak eraldatzeko, mugitzeko eta merkaturatzeko inbertsioetarako lagun

Itxita

Itxita

X

M 09. Ekoizleen talde eta antolakuntzak sortzea

9.1. Ekoizle-taldeak eta elkarteak sortzeko laguntza

IREKITA 2022

X

X

X

M 10. Nekazaritza, Ingurumena eta Klima

10.1. Nekazaritza-ingurunearekin lorturiko konpromisoengatiko ordainketak

Itxita

Itxita

Itxita

Itxita

M 11. Nekazaritza Ekologikoa

11.1. Nekazaritza ekologiko bilakatzea

X

Itxita

Itxita

Itxita

11.2. Nekazaritza ekologiko mantentzea

X

Itxita

Itxita

Itxita

M 13. Natura aldetik mugatuta dauden zonaldeetarako edo mugapen espezifikoak dituzten beste zonalde batzuetarako ordainketak

13.1. Mendiko eremuetarako konpentsazio-ordainketak

X

Itxita

Itxita

Itxita

13.2. Mendiko eremuez bestelako guneetarako konpentsazio-ordainketak

X

Itxita

Itxita

Itxita

M 15. Baso-ingurumenerako eta klimarako zerbitzuak eta basoak zaintzea

15.1. Baso-ingurunune eta klimarekin loturiko konpromisoengatiko ordainketak

X

X

X

Itxita

M 16. Kooperazioa

16.1. EIPren talde eraginkorrak sortzeko eta funtzionatzeko lankidetza sortzea nekazaritzaren ekoizpen eta iraunkortasunaren aldetik

Itxita

X

X

X

16.2. Nekazaritza-, elikadura- eta baso-sektoreetan produktu, praktika, prozesu eta teknologia berriak garatzea

Itxita

X

X

X

16.3. Eragile txikien arteko lankidetza, dituzten lan-prozesuak elkarrekin antolatzeko eta instalazioak eta baliabideak partekatzeko, baita turismo-zerbitzua merkaturatzeko ere

Itxita

X

X

X

16.4. Banaketa-kateko eragileen lankidetza horizontala eta bertikala, banaketa-kate laburrak eta tokiko merkatuak garatzeko eta ezartzeko

Itxita

X

X

X

16.5. Klima-aldaketa arintzeko edo horretara egokitzeko elkarlana, baita martxan dauden ingurumen-proiektuen eta ingurumen-praktiken elkarlanerako planteamenduak ere

Itxita

X

X

X

16.6. Banaketa-kateko eragileen lankidetza horizontala eta bertikala, biomasaren horniketa iraunkorrari begira, elikagaiak eta energia ekoizteko eta industria-prozesuak sortzeko

Itxita

X

X

X

16.9. Nekazaritza-jarduerak dibertsifikatzea honako hauekin zerikusia duten jardueratara: osasun-arreta, gizarteratzea, komunitateak babestutako nekazaritza eta ingurumenaren eta elikadurari buruzko heziketa

Itxita

X

X

X

M 19. LEADER toki garapenerako laguntza

19.2. Toki-garapen parte-hartzailearen estrategien (TGPE) araberako eragiketak ezartzea

Itxita

X

X

X

19.3. TETeko lankidetza-jarduerak prestatzea eta ezartzea

X

X

X

X

19.4. LEADERen funtzionamendurako eta animaziorako kostuak

X

X

X

X

Nazio-Landa Sareak OSOA programarekin  kolaboratzen du, programaren dirulaguntzen deialdiak eta beste edukiak beste eskualdeetan zabaltzen.

Azken aldaketako data: