Etxebizitzaren Erabilerari buruzko Inkestaren definizioak - EEI

KONTZEPTUAK ETA DEFINIZIOAK

Itzuli

Bizileku-habitata: udal barruti edo biztanle-eremu batean dagoen etxebizitza edo eraikin multzoaren motari esaten zaio:

  • Gunea: gune esaten zaio gutxienez hamar eraikin dituen multzoari, baldin eta kaleak, plazak eta bestelako hiri bideak baditu edo gutxienez 50 biztanle baditu.
  • Sakabanatua: gunean sartu ezin diren eraikinak edo etxebizitzak sakabanatuak izango dira.

Etxebizitza: Etxebizitza moduan hartu behar da egitura aldetik bereizia eta lokabea den eta, eraiki, berreraiki, eraldatu edo egokitzeko moduagatik pertsonek erabiltzeko den esparrua, baldin eta beste erabilera batzuetarako bakarrik ez bada. Etxebizitza dira, halaber, aurreko baldintzak bete ez arren estatistika egin den aldian bizilagunen bat duten esparruak.

Gela guztiek edo gela multzo guztiek eta horien zatiek txoko bat, eraikin bat edo egituraz bereizitako zati bat okupatzen dute eta, horiek eraiki edo eraldatu diren modua dela-eta, pertsona bat edo gehiago bizi daitezen pentsatuta daude; erreferentzia-datan, ez dira guztiz beste helburu batzuetarako erabiltzen. Barrutian familia bat edo zenbait familia bizi daitezke, edota okupaziorik gabe edo hutsik egon. Jotzen da etxebizitza bat hutsik dagoela bertan pertsonarik bizi ez denean.

Barrutia partzialki beste helburu batzuetarako erabil daiteke (kontsulta medikoa, ile-apaindegia, jostundegia eta abar). Hasiera batean etxebizitza gisa eraiki ziren, baina estatistika egin den unean soilik beste helburu batzuetarako erabiltzen diren barrutiak ez dira etxebizitzatzat hartzen (etxebizitzak erabat bulego, lantegi, biltegi eta abar bihurtu direnean).

Familia-etxebizitzak nagusi eta hutsetan sailkatzen dira eta, azken talde horretan, bigarren mailako etxebizitzak eta okupaziorik gabeak daude.

1.  Nagusiak (okupatuak): Urte osoan edo urteko zatirik handienean erabiltzen direnean (urtean 6 hilabete baino gehiagoan) pertsona baten edo gehiagoren ohiko bizileku gisa (erroldatuta egon zein ez).

2.  Ez-nagusiak (hutsik): etxebizitza nagusitzat hartzen ez diren etxebizitza guztiak. Honela sailkatzen dira:

a.  Sasoikoak edo bigarren mailakoak: urtearen zati batean soilik erabiltzen dira, aldian-aldian edo noizean behin, eta ez dira pertsona baten edo batzuen ohiko bizilekua. Beraz, landa, hondartza edo hiriko etxeak izan ahal dira, oporretan, udan asteburuetan, aldi baterako lanetan edo beste aukera batzuetan erabiltzen direnak.

b.  Okupatu gabeak: sustitze-egoeran edo lehenago aipatutako egoeretako batean ere egon ez arren, hutsik egon ohi diren etxebizitzak (horietan ez da pertsonarik bizi).

Gela guztiek edo gela multzo guztiek eta horien zatiek txoko bat, eraikin bat edo egituraz bereizitako zati bat okupatzen dute eta, horiek eraiki edo eraldatu diren modua dela-eta, pertsona bat edo gehiago bizi daitezen pentsatuta daude; erreferentzia-datan, ez dira guztiz beste helburu batzuetarako erabiltzen. Barrutian familia bat edo zenbait familia bizi daitezke, edota okupaziorik gabe edo hutsik egon. Jotzen da etxebizitza bat hutsik dagoela bertan pertsonarik bizi ez denean.

Barrutia partzialki beste helburu batzuetarako erabil daiteke (kontsulta medikoa, ile-apaindegia, jostundegia eta abar). Hasiera batean etxebizitza gisa eraiki ziren, baina estatistika egin den unean soilik beste helburu batzuetarako erabiltzen diren barrutiak ez dira etxebizitzatzat hartzen (etxebizitzak erabat bulego, lantegi, biltegi eta abar bihurtu direnean).

Familia-etxebizitzak nagusi eta hutsetan sailkatzen dira eta, azken talde horretan, bigarren mailako etxebizitzak eta okupaziorik gabeak daude.

1.  Nagusiak (okupatuak): Urte osoan edo urteko zatirik handienean erabiltzen direnean (urtean 6 hilabete baino gehiagoan) pertsona baten edo gehiagoren ohiko bizileku gisa (erroldatuta egon zein ez).

2.  Ez-nagusiak (hutsik): etxebizitza nagusitzat hartzen ez diren etxebizitza guztiak. Honela sailkatzen dira:

a.  Sasoikoak edo bigarren mailakoak: urtearen zati batean soilik erabiltzen dira, aldian-aldian edo noizean behin, eta ez dira pertsona baten edo batzuen ohiko bizilekua. Beraz, landa, hondartza edo hiriko etxeak izan ahal dira, oporretan, udan asteburuetan, aldi baterako lanetan edo beste aukera batzuetan erabiltzen direnak.

b.  Okupatu gabeak: sustitze-egoeran edo lehenago aipatutako egoeretako batean ere egon ez arren, hutsik egon ohi diren etxebizitzak (horietan ez da pertsonarik bizi).

Gela guztiek edo gela multzo guztiek eta horien zatiek txoko bat, eraikin bat edo egituraz bereizitako zati bat okupatzen dute eta, horiek eraiki edo eraldatu diren modua dela-eta, pertsona bat edo gehiago bizi daitezen pentsatuta daude; erreferentzia-datan, ez dira guztiz beste helburu batzuetarako erabiltzen. Barrutian familia bat edo zenbait familia bizi daitezke, edota okupaziorik gabe edo hutsik egon. Jotzen da etxebizitza bat hutsik dagoela bertan pertsonarik bizi ez denean.

Barrutia partzialki beste helburu batzuetarako erabil daiteke (kontsulta medikoa, ile-apaindegia, jostundegia eta abar). Hasiera batean etxebizitza gisa eraiki ziren, baina estatistika egin den unean soilik beste helburu batzuetarako erabiltzen diren barrutiak ez dira etxebizitzatzat hartzen (etxebizitzak erabat bulego, lantegi, biltegi eta abar bihurtu direnean).

Familia-etxebizitzak nagusi eta hutsetan sailkatzen dira eta, azken talde horretan, bigarren mailako etxebizitzak eta okupaziorik gabeak daude.

1.  Nagusiak (okupatuak): Urte osoan edo urteko zatirik handienean erabiltzen direnean (urtean 6 hilabete baino gehiagoan) pertsona baten edo gehiagoren ohiko bizileku gisa (erroldatuta egon zein ez).

2.  Ez-nagusiak (hutsik): etxebizitza nagusitzat hartzen ez diren etxebizitza guztiak. Honela sailkatzen dira:

a.  Sasoikoak edo bigarren mailakoak: urtearen zati batean soilik erabiltzen dira, aldian-aldian edo noizean behin, eta ez dira pertsona baten edo batzuen ohiko bizilekua. Beraz, landa, hondartza edo hiriko etxeak izan ahal dira, oporretan, udan asteburuetan, aldi baterako lanetan edo beste aukera batzuetan erabiltzen direnak.

b.  Okupatu gabeak: sustitze-egoeran edo lehenago aipatutako egoeretako batean ere egon ez arren, hutsik egon ohi diren etxebizitzak (horietan ez da pertsonarik bizi).

Gela guztiek edo gela multzo guztiek eta horien zatiek txoko bat, eraikin bat edo egituraz bereizitako zati bat okupatzen dute eta, horiek eraiki edo eraldatu diren modua dela-eta, pertsona bat edo gehiago bizi daitezen pentsatuta daude; erreferentzia-datan, ez dira guztiz beste helburu batzuetarako erabiltzen. Barrutian familia bat edo zenbait familia bizi daitezke, edota okupaziorik gabe edo hutsik egon. Jotzen da etxebizitza bat hutsik dagoela bertan pertsonarik bizi ez denean.

Barrutia partzialki beste helburu batzuetarako erabil daiteke (kontsulta medikoa, ile-apaindegia, jostundegia eta abar). Hasiera batean etxebizitza gisa eraiki ziren, baina estatistika egin den unean soilik beste helburu batzuetarako erabiltzen diren barrutiak ez dira etxebizitzatzat hartzen (etxebizitzak erabat bulego, lantegi, biltegi eta abar bihurtu direnean).

Familia-etxebizitzak nagusi eta hutsetan sailkatzen dira eta, azken talde horretan, bigarren mailako etxebizitzak eta okupaziorik gabeak daude.

1.  Nagusiak (okupatuak): Urte osoan edo urteko zatirik handienean erabiltzen direnean (urtean 6 hilabete baino gehiagoan) pertsona baten edo gehiagoren ohiko bizileku gisa (erroldatuta egon zein ez).

2.  Ez-nagusiak (hutsik): etxebizitza nagusitzat hartzen ez diren etxebizitza guztiak. Honela sailkatzen dira:

a.  Sasoikoak edo bigarren mailakoak: urtearen zati batean soilik erabiltzen dira, aldian-aldian edo noizean behin, eta ez dira pertsona baten edo batzuen ohiko bizilekua. Beraz, landa, hondartza edo hiriko etxeak izan ahal dira, oporretan, udan asteburuetan, aldi baterako lanetan edo beste aukera batzuetan erabiltzen direnak.

b.  Okupatu gabeak: sustitze-egoeran edo lehenago aipatutako egoeretako batean ere egon ez arren, hutsik egon ohi diren etxebizitzak (horietan ez da pertsonarik bizi).

Gela guztiek edo gela multzo guztiek eta horien zatiek txoko bat, eraikin bat edo egituraz bereizitako zati bat okupatzen dute eta, horiek eraiki edo eraldatu diren modua dela-eta, pertsona bat edo gehiago bizi daitezen pentsatuta daude; erreferentzia-datan, ez dira guztiz beste helburu batzuetarako erabiltzen. Barrutian familia bat edo zenbait familia bizi daitezke, edota okupaziorik gabe edo hutsik egon. Jotzen da etxebizitza bat hutsik dagoela bertan pertsonarik bizi ez denean.

Barrutia partzialki beste helburu batzuetarako erabil daiteke (kontsulta medikoa, ile-apaindegia, jostundegia eta abar). Hasiera batean etxebizitza gisa eraiki ziren, baina estatistika egin den unean soilik beste helburu batzuetarako erabiltzen diren barrutiak ez dira etxebizitzatzat hartzen (etxebizitzak erabat bulego, lantegi, biltegi eta abar bihurtu direnean).

Familia-etxebizitzak nagusi eta hutsetan sailkatzen dira eta, azken talde horretan, bigarren mailako etxebizitzak eta okupaziorik gabeak daude.

1.  Nagusiak (okupatuak): Urte osoan edo urteko zatirik handienean erabiltzen direnean (urtean 6 hilabete baino gehiagoan) pertsona baten edo gehiagoren ohiko bizileku gisa (erroldatuta egon zein ez).

2.  Ez-nagusiak (hutsik): etxebizitza nagusitzat hartzen ez diren etxebizitza guztiak. Honela sailkatzen dira:

a.  Sasoikoak edo bigarren mailakoak: urtearen zati batean soilik erabiltzen dira, aldian-aldian edo noizean behin, eta ez dira pertsona baten edo batzuen ohiko bizilekua. Beraz, landa, hondartza edo hiriko etxeak izan ahal dira, oporretan, udan asteburuetan, aldi baterako lanetan edo beste aukera batzuetan erabiltzen direnak.

b.  Okupatu gabeak: sustitze-egoeran edo lehenago aipatutako egoeretako batean ere egon ez arren, hutsik egon ohi diren etxebizitzak (horietan ez da pertsonarik bizi).

Etxebizitza kudeagarriak: Jenderik gabeko etxebizitzen taldearen barruan, bigarren bizitokia ez diren eta aurri-egoeran ez dauden etxebizitzak eta merkatuan eskaintzen ez direnak (salgai edo alokairuan ez daudenak).

Etxebizitza: Etxebizitza moduan hartu behar da egitura aldetik bereizia eta lokabea den eta, eraiki, berreraiki, eraldatu edo egokitzeko moduagatik pertsonek erabiltzeko den esparrua, baldin eta beste erabilera batzuetarako bakarrik ez bada. Etxebizitza dira, halaber, aurreko baldintzak bete ez arren estatistika egin den aldian bizilagunen bat duten esparruak.

Itxia, bereizia edo independentea den esparru oro. Esparru itxia hormaz, murruz edo hesiz inguraturik eta sabai batez estalirik dagoenean, bereizirik dagoela esaten da. Esparru itxi hori ezin da beste esparru itxi batekin komunikaturik egon, eraikineko sarbide komunen bidez ez bada (eskailera, ataria, eta abar). Baldin eta esparru itxira kaletik edo lur-sail batetik (lur-sail pribatua nahiz publikoa, komuna nahiz partikularra izan), edo edozein eskailera edo korridoretatik zuzenean sar badaiteke, esparru hori independentetzat jotzen da. Tarteari ematen zaion erabileraren arabera, etxebizitzatzat edo lokaltzat hartzen da.

Zentsu-sekzioa: Udalerriaren zati bat da eta honako ezaugarriak ditu:

  • erraz identifikatzeko moduko mugak ditu batez ere, besteak beste, lurraren gorabehera naturalak, eraikin finkoak eta bideak.
  • 1.000 eta 2.500 arteko egoiliar kopurua du, udalerri osoak biztanle gutxiago duenean izan ezik.

Zentsu-sekzio hiritarrak: Sakabanatuta duten biztanleria %10etik beherakoa duten zentzu-sekzioak.

Zentsu-sekzio landatarrak: Sakabanatuta duten biztanleria %10ekoa edo hortik gorakoa duten zentzu-sekzioak.

Azken aldaketako data: