Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Behin-behineko gaikuntza

Agiri hau ikusteko, erabili Adobe programa. Internet Explorer nabigatzaileak zuzenean irekiko du eskaera-orria. Bestelako esploratzaileak erabiliz gero, ireki ahal izateko, gorde artxiboa zure ordenagailuan.

* Agiri hau ikusteko, erabili Adobe programa. Internet Explorer nabigatzaileak zuzenean zabalduko du eskabidea. Beste nabigatzaile batzuen kasuan, gorde artxiboa zure ordenagailuan zabaldu ahal izateko.

 • Bertan adierazten den dokumentazioa aurkeztu:
  • Soldatako langileak.
   • Gizarte Segurantzako Diruzaintzaren, Itsasoko Gizarte Institutuaren edo afiliatutako mutualitatearen ziurtagiria; bertan, enpresaren izena, kategoria eta kontratazio-aldia zehaztu beharko dira (lan-bizitza).
   • Lan-kontratua edo enpresaren edo enplegu-emailearen ziurtagiria, zeinetan zehaztu behar baita aldien iraupena eta garatutako jarduera.
  • Langile autonomoa edo norberaren konturako langilea.
   • Gizarte Segurantzaren Diruzaintzaren edo Itsasoko Gizarte Institutuaren ziurtagiria, Gizarte Segurantzan dagokion araubidean alta-egoeran egon den aldiak adierazita (lan-bizitza).
   • Garatutako jardueraren eta aldiaren deskribapena.
  • Langile boluntarioak edo bekadunak.
   • Erakundearen ziurtagiria, berariaz adierazten dituena garatutako jarduerak eta eginkizunak, urtea eta horretan emandako orduak.
 • NAN/AIZren kopia konpultsatua, hura egiaztatzeko baimena eman ez bada.
 • Lan-bizitzaren justifikazioa
 • Bete erantzukizunpeko adierazpenaren inprimakia (DOCX, 56 KB) (leiho berri batean irekitzen da), non interesdunak hitzematen baitu lan-esperientzia ebaluatu eta egiaztatzeko prozesuetan parte hartuko duela, estatu-mailan nahiz erkidego-mailan, edo 2022ko abenduaren 31 baino lehen (atzeraezina da data) hasi diren prestakuntza profesionaleko tituluei edo profesionaltasun-ziurtagiriei lotutako prestakuntza egingo duela.

Eskabidea betetakoan, inprimatu eta hona bidali beharko da, esperientzia egiaztatzen duen agiriekin batera:

GAIKUNTZA PROZESUAK

Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Zerbitzuetako Zuzendaritza
Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz

Edo Eusko Jaurlaritzako Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan entregatu (ZUZENEAN):

 • Bizkaian: On Diego Lopez Haroko kale nagusia, 85
 • Gipuzkoan: Andia, 13
 • Araban: Ramiro Maeztu kalea 10, behea

 Edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legean zehaztutako lekuetan.

 

Edo, bestela, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legean zehaztutako edozein lekutan

 Ziurtagiriak:

 

 

Azken aldaketako data: