Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Behin-behineko gaikuntza

Agiri hau ikusteko, erabili Adobe programa. Internet Explorer nabigatzaileak zuzenean irekiko du eskaera-orria. Bestelako esploratzaileak erabiliz gero, ireki ahal izateko, gorde artxiboa zure ordenagailuan.

 • Bidali bertan zehazten den dokumentazioa:
  • Ez badu egiaztapena baimendu, NANaren/AIZren kopia konpultsatua
  • Lan-ibilbidearen justifikazioa:
   • Inoren konturako langileak.

    • Gizarte Segurantzako Diruzaintzaren, Itsasoko Gizarte Institutuaren edota afiliatuta dagoen mutualitatearen ziurtagiria: enpresa, kategoria eta kontratazio-aldia adierazita.
    • Jorratutako jarduera eta iraupena adierazten duen lan-kontratua edo enpresaren ziurtagiria. Inoren konturako langileak.
   • Langile autonomoak eta norberaren konturako langileak.
    • Gizarte Segurantzako Diruzaintzaren, Itsasoko Gizarte Institutuaren ziurtagiria, Gizarte Segurantzaren dagokion erregimenaren altako epeak adierazten dituena.
    • Zehaztu gauzatutako jarduera eta epeak
   • Langile boluntarioak edo bekadunak.
    • Erakundearen ziurtagiria, non egindako jarduerak eta funtzioak, urtea eta horretara emandako ordu kopurua beren-beregi jasotzen baitira.
  • Erantzukizunpeko adierazpenaren inprimakia (DOCX, 56 KB)bete, zeinaren bidez interesdunak, lan-esperientziari dagokionez Estatu edo autonomia mailan egiten diren ebaluazio eta egiaztapen prozesuetan parte hartzeko konpromisoa hartzen duen, edo profesionaltasun-ziurtagiriei edo lanbide heziketako tituluei lotutako prestakuntzan aritzeko konpromisoa hartzen duen, Akordio hau argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita eta 2022ko abenduaren 31ra arte.

 Eskabidea bete ondoren, duzun esperientzia eta prestakuntza egiaztatzen duen dokumentazioarekin batera inprimatu eta aurkeztu:

EZOHIKO GAIKUNTZA-PROZESUA

Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila
Eusko Jaurlaritza
Donostia – San Sebastian kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz

Edo Eusko Jaurlaritzako Herritarrentzako ZUZENEAN Arreta Zerbitzuan aurkeztu:

 • Bizkaia: Kale Nagusia 85
 • Gipuzkoa: Andia 13
 • Araba: Ramiro Maeztu 10, beheko solairua

 

Edo, bestela, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legean zehaztutako edozein lekutan

 Ziurtagiriak:

 

 

Azken aldaketako data: