Osasun Saila

Airearen kimika

Analitika Matrizea Kuantifikazio-/detekzio-muga Akreditazioa Kontsultatu LE/1136 eranskin teknikoa Oinarri analitikoa Aztertutako parametroak
Partikula torazikoak (PST)
 • Giroko airea
 • Kuartzozko euskarri iragazlea
2 µg/m³ (emaria: 35,0 m3/h eta 24 h) BAI Lagina hartzea PST ebaketarik gabeko buruarekin eta Grabimetria Partikula esekiak, guztira (PST)
Partikula torazikoak (PM10)
 • Giroko airea
 • Kuartzozko euskarri iragazlea
2 µg/m³ (Emaria: 67,8 m3/h eta 24 h); 4 µg/m³ (Emaria: 2,3 m3/h eta 24 h) BAI Lagina hartzea PM10 ebaketa duen buruarekin eta Grabimetria. UNE-EN 12341:1999 10µm (PM10) diametrotik beherako partikula esekiak
Partikula torazikoak (PM2,5)
 • Giroko airea
 • Kuartzozko euskarri iragazlea
2 µg/m³ (Emaria: 67,8 m3/h eta 24 h); 4 µg/m³ (Emaria: 2,3 m3/h eta 24 h) EZ Lagina hartzea PM2,5 ebaketa duen buruarekin eta Grabimetria 2,5 µm (PM2,5) diametrotik beherako partikula esekiak
Partikula torazikoak (PM1)
 • Giroko airea
 • Kuartzozko euskarri iragazlea
2 µg/m³ (Emaria: 67,8 m3/h eta 24 h); 4 µg/m³ (Emaria: 2,3 m3/h eta 24 h) EZ Lagina hartzea PM1 ebaketa duen buruarekin eta Grabimetria 1,0µm (PM1) diametrotik beherako partikula esekiak
Nitrogeno dioxidoa (NO2) eta nitrogeno monoxidoa (NO) In situ
 • Giroko airea
6 µgNO/m³ eta 10 µgNO2/m³ (20 ºC eta 101,3 kPa) BAI Kimiolumineszentzia. UNE-EN 14211: 2013 Nitrogeno oxidoak (NO, NO2 eta NOx)
Sufre dioxidoa (SO2) «In situ»
 • Giroko airea
5 µg/m³ (20 ºC eta 101,3 kPa) BAI UV fluoreszentzia. UNE-EN 14212: 2013 Sufre dioxidoa (SO2)
Ozonoa (O?) «In situ»
 • Giroko airea
10 µg/m³ (20 ºC eta 101,3 kPa) BAI Espektrofotometria ultramorea. UNE-EN 14625: 2013 Ozonoa (O?)
Karbono monoxidoa (CO) «In situ»
 • Giroko airea
0,5 mg/m³ (20 ºC eta 101,3 kPa) BAI Espektrofotometria infragorria. UNE-EN 14626: 2013 Karbono monoxidoa (CO)
Partikula esekiak (PM10 eta PM2,5) «In Situ»
 • Giroko airea
4 µg/m³ (20 ºC eta 101,3 kPa) BAI Neurri-sistema automatiko jarraituak (NSA). UNE-CEN/TS 16450: 2014 EX Partikula esekiak (PM10 eta PM2,5)
Bentzeno-determinazioa «In situ»
 • Giroko airea
0,25 µg/m³ (20 ºC eta 101,3 kPa) EZ Neurri-sistema automatiko jarraituak (NSA). UNE-EN 14662-3: 2016 Bentzenoa (C6H6)
Partikula jalkikorrak
 • Euri-ura
       1 mg/l EZ Grabimetria Partikula jalkikorrak
Eroankortasuna
 • Euri-ura
9 µS/cm EZ Konduktometria Eroankortasuna
pH-a
 • Euri-ura
2-12 pH unitate EZ Elektrometria pH-a
Sulfatoak, Nitrato kloruroak eta Floruroak
 • Euri-ura
0,1 mg/l EZ Kromatografia ionikoa Sulfatoak, Nitrato kloruroak eta Floruroak
Kaltzioa, Magnesioa, Sodioa, Potasioa
 • Euri-ura
0,1 mg/l EZ Akoplamendu-plasma induktiboa masa-detektagailuarekin Kaltzioa, Magnesioa, Sodioa eta Potasioa
Amonioa
 • Euri-ura
0,1 mg/l EZ Espektrofotometria ikusgaia Amonioa
Alkalinotasuna
 • Euri-ura
10 mg HCO3/l EZ Bolumetria Alkalinotasuna
Metalak partikula torazikoetan (PST, PM10, PM2,5 eta PM1)
 • Giroko airea
 • Kuartzozko euskarri iragazlea
Bolumen baxuko atzitzailea (emaria: 2,3 m3/h eta 24 h): Kromoa (4 ng/m³); Nikela (4 ng/m³); Kadmioa (0,4 ng/m³); Manganesoa (9 ng/m³); Beruna (0,02 µg/m³); Artsenikoa (0,4 ng/m³); Burdina (0,1 µg/m³); Kobrea (4 ng/m³). Bolumen altuko kaptadorea (Emaria: 35,0 edo 67,8 m³/h eta 24 h): Kromoa (2 ng/m³); Nikela (2 ng/m³); Kadmioa (0,2 ng/m³); Manganesoa (4 ng/m³); Beruna (0,01 µg/m³); Artsenikoa (0,2 ng/m³); Burdina (0,05 µg/m³); Kobrea (2 ng/m³) BAI Akoplamendu-plasma induktiboa masa-detektagailuarekin- ICP/MS Metalak partikula torazikoetan (Kromoa, Nikela, Kadmioa, Manganesoa, Beruna, Artsenikoa, Burdina eta Kobrea)
Azido ez-organikoak (HF eta HCI)
 • Giroko airea
 • Disoluzio atzitzailea
10 µg/m³ EZ Kromatografia ionikoa Azido ez-organikoak (HF eta HCI)
Hidrogeno sulfuroa
 • Giroko airea
 • Disoluzio atzitzailea
10 µg/m³ EZ Espektrofotometria ikusgaia Hidrogeno sulfuroa
Metalak partikula torazikoetan (PST, PM10, PM2,5 eta PM1)
 • Giroko airea
 • Kuartzozko euskarri iragazlea
Bolumen baxuko atzitzailea (emaria: 2,3 m3/h eta 24 h): Banadioa (0,8 ng/m³); Kobaltoa (0,08 ng/m³); Zerioa (0,08 ng/m³); Zinka(0,08 µg/m³); Barioa (8 ng/m³); Selenioa (0,8 ng/m³); Paladioa (0,08 ng/m³); Merkurioa (0,15 ng/m³). Bolumen altuko atzitzailea (emaria: 35,0 edo 67,8 m3/h eta 24 h): Banadioa (0,4 ng/m³); Kobaltoa (0,04 ng/m³); Zerioa (0,04 ng/m³); Zinka (0,04 µg/m³); Barioa (4 ng/m³); Selenioa (0,4 ng/m³); Paladioa (0,04 ng/m³); Merkurioa (0,08 ng/m³) EZ Akoplamendu-plasma induktiboa masa-detektagailuarekin- ICP/MS Metalak partikula torazikoetan (Banadioa, Kobaltoa, Zerioa, Zinka, Barioa, Selenioa, Paladioa eta Merkurioa)
Kutsatzaile organiko hegakorrak
 • Giroko airea
0,1 µg/m³ EZ TDS-GC: Masak Alkanoak/Alkenoak: (2-Metilpentanoa; 3-Metilpentanoa; n-Hexanoa; Ziklohexanoa; n-Heptanoa; n-Oktanoa; n-Nonanoa; n-Dekanoa; n-Undekanoa; n-Dodekanoa; n-Tridekanoa; n-Tetradekanoa, n-Pentadekanoa, n-Hexadekanoa; Pentanoa). Aromatikoak: (Bentzenoa; Toluenoa; Etilbentzenoa; m-Xilenoa; p-Xilenoa; Etilbentzenoa; Estirenoa; o-Xilenoa; Fenola; Indenoa; Naftalenoa). Halogenatuak: (Binil kloruroa; 1,2,3-Triklorobentzenoa; 1,2,4-Triklorobentzenoa; 2-Khlorotoluenoa). Aldehidoak: (Azetaldehidoa; n-Butanala; n-Hexanala; n-Oktanala; n-Nonanala; n-Dekanala). Nitrogenatuak: (Akrilonitriloa; Piridina; N,N-Dimetilformamida; Anilina)
Merkaptanoak
 • Giroko airea
0,1 µg/m³ EZ TDS-GC: Masak Metanotiola; Etanotiola; Dimetil sulfuroa; Karbono disulfuroa; 2-Metil-2-propanotiola; Dimetildisulfuroa; Tetrahidrotiofenoa; Metil etil disulfuroa; Dietil disulfuroa; Metil tert-butil disulfuroa; Ethyl tert-butil disulfuroa
Formaldehidoa
 • Giroko airea
25 µg/m³ EZ HPLC: DAD Formaldehidoa
Hidrokarburo aromatiko poliziklikoak
 • Giroko airea
 • Kuartzozko euskarri iragazlea
0,1 µg/m³ (0,2 µg/m³ azenaftilenoa) EZ HPLC: Fluoreszentzia-DAD Naftalenoa, Azenaftilenoa, Azenaftenoa, Fluorenoa, Fenantrenoa, Antrazenoa, Fluorantenoa, Pirenoa, Bentzo[a]antrazenoa, Krisenoa, Bentzo[b]fluorantenoa, Bentzo[k]fluorantenoa, Bentzo[a]pirenoa, Dibentzo[a,h]antrazenoa, bentzo[g,h,i]perilenoa, Indenoa [1,2,3-c,d] pirenoa)
Merkurioa partikula torazikoetan (PST, PM10, PM2,5 eta PM1)
 • Kuartzozko euskarri iragazlea
0,1 ng/euskarri EZ Bolumen altuko iragazkiak. Errekuntza/Absortzio atomikoa Metalak partikula torazikoetan (Merkurioa)

Azken aldaketako data: