Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Administrazioari buruzko buletina. 2017ko ekaina

BERRIAK

BIBLIOGRAFIA

Liburuak

Aldizkariak

Aldizkarien artikuluak

Tesiak

LEGEDIA

Estatua

Euskal Autonomia Erkidegoa

Europar Batasuna

JURISPRUDENTZIA

IKASTAROAK , JARDUNALDIAK

 

BERRIAK

Lehendakariak 1960-1978 aldian Giza Eskubideen urratzeak jasan zituzten biktimen amaierako txostena jaso du Balorazio Batzordearen eskutik

Eusko Jaurlaritzak, euskal fundazioekin batera, tramitazio elektronikorako dauden erronkak aztertu ditu

"Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua" sortu da, Euskadiko hiru erakunde mailen topaleku eta lan foroa

Jonan Fernándezek nabarmendu du “gizarte-topaketa” dela 2017-2020 Bizikidetza eta Giza Eskubideen Planaren helburu nagusia

Errefuxiatuen harrera eta gizarteratzea kuantitatiboki zein kualitatiboki sendotzeko proiektua amaitzear dute Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak (Gobernu Bilera 2017-06-20)

Carles Puigdemont President-a eta Urkullu Lehendakaria Bartzelonan batzartu dira

Gobernuak 2018ko Aurrekontuaren jarraibideak onetsi ditu, Euskadiko lehen aurrekontu estrategikoarenak

IVAP-ek 2,1 milioi euro inbertituko ditu euskadiko autonomia erkidegoko administrazioko eta foru, udal eta unibertsitate administrazioetako langile publikoentzako prestakuntzan

Europaren balio fundazionalak aldarrikatu ditu Lehendakariak “erronka globalei” aurre egiteko eta herritarrei konfiantza itzultzeko

Espainiako Gobernuak 2012ko abenduan kendu zuen aparteko pagaren hirugarren laurdenaren ordainketa egingo du Eusko Jaurlaritzak orain ekainean (Gobernu Bilera 2017-06-06)

IVAPek liburu hau argitaratu du: La aplicación judicial de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea

IVAPek liburu hau argitaratu du: La configuración jurídica de la ciudad compacta a través de las dotaciones urbanísticas

IVAPek liburu hau argitaratu du: Zuzenbide publikoa Euskal Herrian

Doako Laguntza Juridikoari ez zaio BEZ ezarriko BOEn argitaratutako lege-erreformaren arabera

Gaztelania Juridikoaren Hiztegi elektronikotik BJKNren jurisprudentzia datu-basera sartzeko aukera egongo da

EBko Kontseiluak Europako Fiskaltza abian jartzea adostu du

“Udalek hurbiltasunerako funtsezko osagaia gehitzen diegu politikei, udalerrietan aplikatzea errazteko eta herritarrentzat erabilgarriak izan daitezen”

Ekialdeko herrialdeetako Europako kontseiluko ordezkaritza batek Euskadi bisitatu du, udal zerbitzuen kudeaketa partekatuari buruzko pratika onen beri izateko

Tokiko Politika Publikoen euskal kontseiluaren eraketa: EUDELeko elkarteburuaren balorazioa

Bilbao 2018 Konferentziaren lan-planaren berri eman die EUDELek europako udalei

Imanol Landa: EUDELen BATZAR OROKORRAREN LABURPENA. Getxo, ekainak 1.

Gobernuak herritarren partaidetza bultzatzeko Plana onetsi du

Nafarroak eta Pirinio Atlantikoek mugaz gaindiko lankidetza-bide berriak ireki dituzte bi lurraldeak elkarrekin garatzeko

Aprobada la firma de una adenda al acuerdo marco de Cooperación Transfronteriza con el Departamento de Pirineos Atlánticos (Francia)

Nafarroako Gobernuak Gazteriaren Foru Estrategia eta II. Gazteriaren Plana onetsi ditu

Elizalde recibe el informe de conclusiones sobre la reforma local elaborado por la Federación Navarra de Municipios y Concejos

El Gobierno presenta el Tercer Plan de acción que le compromete a desarrollar 20 medidas en Gobierno abierto

Aprobados los Presupuestos Generales del Estado 2017 que reforzarán el crecimiento económico y la creación de empleo, apostando por el gasto social

Las Entidades Locales cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda en 2016

Acuerdo Marco para el suministro de sistemas y elementos de seguridad en Ministerios y Organismos públicos

Los entes públicos dependientes de las CCAA disminuyen un 23,79% desde 2012

Disponibilidad de materiales formativos sobre la EN 301 549: Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC

Nueva nota técnica del OBSAE: "La reutilización de la información del Sector Público"

Abel Caballero: “Queremos nuestra autonomía, no la tutela económica del Gobierno sobre los únicos que cumplimos objetivos”

Municipios españoles y portugueses defenderán posiciones comunes ante las instituciones europeas

 

BIBLIOGRAFIA

Liburuak

(Gaiari buruzko azken argitalpenak)

ALBERTI ROVIRA, Enoch. Leyes políticas del estado (DUO), Editorial Aranzadi, S.A., 2017. ISBN: 9788491527022

AZPITARTE SÁNCHEZ, Francisco; GUILLÉN LÓPEZ, Miguel; SÁNCHEZ BARRILAO, Enrique; BALAGUER CALLEJÓN, Juan Francisco. The reform of the European Union economic governance and the progress of political integration = La reforma de la gobernanza economía de la Unión Europea y el progreso de la integración política, Editorial: Aranzadi, 2017. ISBN: 9788491525172

Código sobre protección de datos de carácter personal, Editorial: Editorial Aranzadi, S.A., 2017 (3ª ed.). ISBN: 9788491526810

CRESPO MARTÍNEZ, Ismael. ¿Estamos preparados? La gestion de la comunicación de crisis en la administración pública española, Editorial: Inst. Nacional de Administración, 2017. ISBN: 9788473515696

FERRI DURA, Jaime. Ciudadanía y servicios públicos locales: un estudio en las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León, Editorial: Inst. Nacional de Administración, 2017. ISBN: 9788473515733

GALLEGO GARCIA, Elio A. Twelve lessons on legal theory, Editorial: Fund. Universidad San Pablo, 2017. ISBN: 9788416477548

GARCÍA ROMERO, Paloma. El nuevo artículo 135 de la constitución y su incidencia en la administración local, Editorial: Reus, 2017. ISBN: 9788429019148

GUAYO CASTIELLA, Iñigo. Regulación, Editorial: Marcial Pons, 2017. ISBN: 9788491232629

Informe 01/2017 políticas públicas para combatir la pobreza en España, Editorial: Consejo Económico y Social (España), 2017. ISBN: 9788481883671

LAGUNA DE PAZ, Jose Carlos. Derecho administrativo e integración europea, Editorial: Reus, 2017. ISBN: 9788429019414

LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki. Derecho público en Euskal Herria, Editorial: Lete Argitaletxea, 2017. ISBN: 9788461797769

LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki. Zuzenbide publikoa Euskal Herrian, Lete. Argitaletxea, 2017. ISBN: 9788461799169

LINARES, Sebastian. Democracia participativa epistémica, Editorial: Marcial Pons, 2017. ISBN: 9788491232551

LORCA NAVARRETE, Antonio Maria. La responsabilidad constitucional de la norma procesal, Editorial: Inst. Vasco de Derecho Procesal, 2017. ISBN: 9788494663628

MONEREO PEREZ, Jose Luis. Garantía multinivel de los derechos fundamentales en el Consejo de Europa. El convenio europeo de derechos humanos y la carta social europea. Editorial: Comares, 2017. ISBN: 9788490454527

NOGUERA FERNANDEZ, Albert. El sujeto constituyente: entre lo viejo y lo nuevo, Editorial: Trotta, 2017. ISBN: 9788498796940

OLIVÁN LÓPEZ, Fernando (dir.). Aproximación al concepto de globalización y de los derechos humanos en la obra de Niklas Luhmann, Editorial: Dykinson, 2017. ISBN: 978-84-9148-244-4

ORTUÑO PÉREZ, Mª Eugenia. La empresa pública en forma privada. Antecedentes romanos y un apunte histórico en la legislación de régimen local preconstitucional en España, Dykinson, S.L., 2017. ISBN: 9788491481393

PONCE SOLÉ, Juli. Innovación en el ámbito del buen gobierno regulatorio: ciencia del comportamiento, transparencia y prevención de la corrupción, Editorial: Inst. Nacional De Administración, 2017. ISBN: 9788473515719

ROVIRA FERRER, Irene. Los deberes de información y asistencia en las administraciones tributarias autonómicas y locales: análisis especial de la Agencia Tributaria de Cataluña y del Instituto Municipal de Hacienda de Barcelona, Huygens Editorial, 2017. ISBN: 9788415663683

SANZ DE HOYOS, Carlos. El derecho de autodeterminación, Editorial: Aranzadi, 2017. ISBN: 9788491524427

VALERA, Vicente. 777 preguntas cortas en fichas de memorización: RDLEG. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), Editorial: Tecnos, 2017. ISBN: 9788430971626

VIDIELLA, Graciela. Democracia. Perspectivas políticas, morales y deliberativas, Editorial: B de F, 2017. ISBN: 9789974745223

VILLAN DURAN, Carlos; FALEH PEREZ, Carmelo. El sistema universal de protección de los derechos humanos: su aplicación en España, Editorial: Tecnos, 2017. ISBN: 9788430971381

VIRSEDA FERNANDEZ, Maria del Carmen. Estudios sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, Editorial: Inst. Vasco De Derecho Procesal, 2017. ISBN: 9788494663611

 

Aldizkariak

(IVAPeko Liburutegian kontsultagarri)

Actualidad Administrativa. La Ley. 6.zk, 2017 ekaina (Aurkibidea)

Boletim da Faculdade de Direito. Universidad de Coimbra. v.XCII, t.I, 2016 (Aurkibidea)

Boletim da Faculdade de Direito. Universidad de Coimbra. v.XCII, t.II, 2016 (Aurkibidea)

Cuadernos Europeos de Deusto. Universidad de Deusto: Instituto de Estudios Europeos. 56/2016 (Aurkibidea)

El consultor de los ayuntamientos. La Ley. 9.zk, 2017-05-15 (Aurkibidea)

El consultor de los ayuntamientos. La Ley. 10.zk, 2017-05-30 (Aurkibidea)

El consultor de los ayuntamientos. La Ley. 11.zk, 2017-06-15 (Aurkibidea)

Forum Fiscal. CISS. 231.zk, 2017 maiatza (Sumario)

Forum Fiscal. CISS. 232.zk, 2017 ekaina (Aurkibidea)

La Ley Union Europea. La Ley. 48.zk, 2017 maiatza (Aurkibidea)

Príncipe de Viana. Gobierno de Navarra. año LXXVII, 266.zk, 2016 (Aurkibidea)

Revista de Estudios Locales, CUNAL. COSITAL. 201.zk, 2017 maiatza (Aurkibidea)

Revista General de Derecho Administrativo. IUSTEL. 45.zk, 2017 maiatza (Aurkibidea)

Revue Internationale des Sciences Administratives. l’Institut International des Sciences Administratives (IISA). vol 83, 1.zk, 2017 martxoa (Aurkibidea)

 

(On-line eskuragarri)

Auditoría Pública. Órganos Autonómicos de Control Externo. 69.zk, 2017 ekaina

Cuadernos de Gobierno y Administración Pública. Universidad Complutense de Madrid. Vol 4, 1.zk, 2017

Documentación Seminario Vasco de Derecho Local. EUDEL. 2017 ekaina

Informazio Agerkaria. Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsua. 260.zk, 2017 maiatza

Món jurídic. l’Illustre Collegi d’Advocats de Barcelona. 312.zk, 2017 ekaina-uztaila

Revista Administración e Cidadanía. Escola Galega de Administración Pública. v.11, 2.zk, 2016 uztaila-abendua

Revista de Derecho Público. Universidad de los Andes, Colombia. 37.zk, 2017 uztaila-abendua

Revista Digital Mensual. Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada". 2017 ekaina

Teoría y Realidad Constitucional. UNED. 39.zk, 2017

 

Aldizkarien artikuluak

(IVAPeko Liburutegian kontsultagarri)

"15 obligaciones que las Administraciones Públicas deben cumplir para adecuarse al Reglamento General de Protección de Datos". Diario La Ley Ciberderecho, 7.zk, 2017 ekaina

"El Estado y la CA Extremadura deberán pagar 10,4 millones cada una por incumplir el derecho europeo (Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 24 Mayo 2017)". Diario La Ley. 8998.zk, 2017-06-12

"El TC declara la inconstitucionalidad parcial del Decreto de la Generalitat que modifica la demarcación de los Registros en Cataluña (Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia 25 Mayo 2017)". Diario La Ley. 9001.zk, 2017-06-15

"El Tribunal Supremo comienza la implantación de la tramitación electrónica de sus procedimientos". Diario La Ley Ciberderecho, 7.zk, 2017 ekaina

"La amnistía fiscal de 2012 se declara inconstitucional (Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia 8 Junio 2017)". Diario La Ley. 9001.zk, 2017-06-15

"La Audiencia Nacional se declara "profundamente preocupada" por el defectuoso funcionamiento del expediente digital". Diario La Ley Ciberderecho, 7.zk, 2017 ekaina

"Manual de bolsillo del delegado de protección de datos en las administraciones públicas". Diario La Ley Ciberderecho, 7.zk, 2017 ekaina

"Protección de Datos detalla las obligaciones de la Administración ante el nuevo Reglamento europeo". Diario La Ley Ciberderecho, 7.zk, 2017 ekaina

DOLZ LAGO, Manuel-Jesús. "Caso Homs-consulta independentista del 9N". Diario La Ley. 8994.zk, 2017-06-06

GÓRRIZ GÓMEZ, Benjamín. "El silencio administrativo en la nueva regulación del procedimiento administrativo". Diario La Ley. 9004.zk, 2017-06-20

ORDEÑANA GEZURAGA, Ixusko. "«Egia ogi, ogia ogi, ardaua ardau, bi eta bi lau» edo Biktimaren Estatutua arautzen duen 4/2015 Legeari hamar kritika". Uztaro, Giza eta Gizarte-zientzien Aldizkaria. UEU. 101.zk, 2017 apirila-ekaina, 103-121.orr

REGUANT, Eulalia [elkarrizketa]: "Erreferendumik ez badago legealdi honek ez du zentzurik". Argia. 2556.zk, 2017-06-04, 34-36.orr

SERRANO CHAMORRO, Mª Eugenia. "Protección de datos personales: información, consentimiento y transparencia. Nuevas exigencias jurídicas comunitarias". Actualidad Civil. Wolters Kluwer. 5.zk, 2017 maiatza

ZUBIAGA ARANA, Erik. "Atxikimendua ala erresistentzia? Bizkaitar gizartearen erantzuna(k) "estatu berria" finkatzearen aurrean. 1937-1945". Uztaro, Giza eta Gizarte-zientzien Aldizkaria. UEU. 101.zk, 2017 apirila-ekaina, 5-26.orr

ZUBIRIA KAMINO, Pello. "Akhenaton edo Trump, buruzagiak beti jakin du ahulenak nola erabili". Argia. 2558.zk, 2017-06-18, 10-11.orr

ZUBIRIA KAMINO, Pello. "Iran urduri arazteko, emaiozu xake-mate Qatar harroputzari". Argia. 2559.zk, 2017-06-25, 10-11.orr

 

(On-line eskuragarri)

ARBELAITZ MITXELENA, Lander. "Ustelkeria Euskal Herrian: Tamaina handiko zein obratan ez da komisiorik egon?". Larrun. Argia. 220 zk, 2017 maiatza, orr.

DOMINELLO, Francesca. "Political Apologies and their Challenges in Achieving Justice for Indigenous Peoples in Australia and Canada". Oñati Social Legal Series. Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati. vol.7, 2.zk, 2017, 277-303.orr

FERNANDEZ BURGUEÑO, Borja. "La trata de seres humanos en la legislación nacional e internacional y su relación con la protección internacional". Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Complutense de Madrid. Vol 50, 2.zk, 2017, 157-168.orr

FERREIRA, Miguel A. V.; CANO ESTEBAN, Amparo. "Pero... ¿qué es un zombi?: Todos somos zombies". Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Complutense de Madrid. Vol 50, 2.zk, 2017, 133-155.orr

LAGO PEÑAS, Santiago; FERNÁNDEZ LEICEAGA, Xoaquín; VAQUERO, Alberto. "¿Por qué incumplen fiscalmente las Comunidades Autónomas?". Investigaciones Regionales. Asociación Española de Ciencia Regional. 37.zk, 2017, 7-29.orr

LAPEÑA GALLEGO, Gloria. "El papel de las ilustraciones en los manuales escolares de historia de españa en la narración de la memoria histórica". Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Complutense de Madrid. Vol 50, 2.zk, 2017, 389-406.orr

LOPEZ ORTEGA, Anna Isabel. "España 2000, ¿la emergencia de una nueva derecha radical populista?". Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Complutense de Madrid. Vol 50, 2.zk, 2017, 5-18.orr.

LOPEZ ORTEGA, Anna Isabel. "La renovación ideológica de la derecha radical valenciana". Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Complutense de Madrid. Vol 50, 2.zk, 2017, 169-185.orr

LORENZO JIMÉNEZ, José; FONFRÍA, Antonio. "Inversión pública, inversión en defensa y progreso tecnológico: análisis con base en un modelo DSGE". Papeles de Europa. Universidad Complutense de Madrid. Vol 30, 1.zk, 2017, 69-108.orr

MARTÍ, Carlos. "¿Es Europa estratégicamente autónoma en defensa?" Papeles de Europa. Universidad Complutense de Madrid. Vol 30, 1.zk, 2017, 24-46.orr

MEYENBERG, Yolanda. "Disputar la democracia. El caso de Podemos en España". Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. UNAM. v.62, 230.zk, 2017, 221-242.orr

MIRANDA DELGADO, Rafael Gustavo. "La libertad como desarrollo y democracia". Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Complutense de Madrid. Vol 50, 2.zk, 2017, 203-220.orr

 

Tesiak

Izenburua: EL CONTROL SOCIAL EN LA PREVENCIÓN DE MALAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS Y LA CORRUPCIÓN: ESPECIAL ATENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Egilea: BARRA GALLARDO, Nancy
Unibertsitatea: Universidad de Salamanca
Saila: Derecho administrativo, financiero y procesal
Irakurketa eguna: 2017/05/24

Izenburua: DATOS DE GEOLOCALIZACIÓN COMO MEDIDA DE INVESTIGACIÓN. AVANCES EN EL SISTEMA
Egilea: CABELLO GIL, MAURA MARÍA
Unibertsitatea: Universidad Nacional de Educación a Distancia
Saila: Derecho internacional público
Irakurketa eguna: 2017/05/29

Izenburua: "LA DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS EN EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA”
Egilea: GUTIERREZ GOMEZ, JESUS EDUARDO
Unibertsitatea: Universidad de Alicante
Saila: Filosofía del derecho y derecho internacional
Irakurketa eguna: 2017/05/05

Izenburua: POSTULATS PER A UN NOU MODEL DE POLÍTICA LOCAL A CATALUNYA. ESPERIT DEL DRET PÚBLIC CATALÀ APLICAT
Egilea: Llucià Sabarich, Isidre
Unibertsitatea: Universidad Autónoma de Barcelona
Saila: Ciencia politica i dret public
Irakurketa eguna: 2017/04/21

 

LEGEDIA

Estatua

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioa (BOE 139, 2017/06/12)

Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Estatuko Buruzagitza (BOE 148, 2017/06/22)

Orden HFP/527/2017, de 7 de junio, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el segundo trimestre del año 2016, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo. Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioa (BOE 137, 2017/06/09)

 

Euskal Autonomia Erkidegoa

179/2017 DEKRETUA, ekainaren 20koa, Lan eta Justizia sailaren Estatistika-Organo Espezifikoa sortzekoa eta haren antolaketa eta funtzionamendua zehaztekoa.

EDIKTUA, 2336/2017 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoaren ondoriozkoa. Errekurtso hori Gobernuko presidenteak sustatu zuen Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean izandako motibazio politikoko indarkeria egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateko uztailaren 28ko 12/2016 Euskadiko Legearen aurka.

AGINDUA, 2017ko maiatzaren 31koa, Ogasun eta Ekonomiako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan ekonomia-, finantza- eta kudeaketa-kontrol etengabea gauzatzeari buruzkoa

162/2017 DEKRETUA, maiatzaren 30ekoa, Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiria arautzen duena.

EBAZPENA, 2017ko maiatzaren 18koa; Arartekoarena. Horren bidez, gardentasun politika eta informazio publikoa eskuratzeko eskubidea gauzatzeko prozedura ezartzen dira.

 

Europar Batasuna

Decisión (UE) 2017/933 del Banco Central Europeo, de 16 de noviembre de 2016, sobre el régimen general de delegación de facultades de decisión respecto de instrumentos jurídicos relativos a las funciones de supervisión (BCE/2016/40)

Directiva (UE) 2017/952 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE) 2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países

Reglamento (UE) 2017/920 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 531/2012 en lo que se refiere a las normas relativas a los mercados mayoristas de itinerancia ( 1 )

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/980 de la Comisión, de 7 de junio de 2017, por el que se establecen normas técnicas de ejecución con respecto a los modelos de formularios, plantillas y procedimientos para la cooperación en las actividades de supervisión, las verificaciones in situ y las investigaciones, y para el intercambio de información entre las autoridades competentes de conformidad con la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 )

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/981 de la Comisión, de 7 de junio de 2017, por el que se establecen normas técnicas de ejecución con respecto a los modelos de formularios, plantillas y procedimientos para la consulta a otras autoridades competentes antes de la concesión de una autorización de conformidad con la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 )

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/988 de la Comisión, de 6 de junio de 2017, por el que se establecen normas técnicas de ejecución con respecto a los modelos de formularios, plantillas y procedimientos para las disposiciones de cooperación relativas a un centro de negociación cuyas operaciones sean de importancia sustancial en un Estado miembro de acogida ( 1 )

Decisión (UE) 2017/1002 de la Comisión, de 7 de junio de 2017, sobre la propuesta de iniciativa ciudadana denominada «Stop Extremism» (Alto al extremismo) [notificada con el número C(2017) 4105]

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea ( 1 )

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1110 de la Comisión, de 22 de junio de 2017, por el que se establecen normas técnicas de ejecución con respecto a los modelos de formularios, plantillas y procedimientos para la autorización de los proveedores de servicios de suministro de datos y las notificaciones conexas de conformidad con la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los mercados de instrumentos financieros ( 1 )

 

JURISPRUDENTZIA

Pleno. Sentencia 51/2017, de 10 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 8912-2010. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares por vía de referéndum. Competencias sobre consultas referendarias: nulidad de los preceptos legales que regulan los aspectos generales de las consultas y las consultas populares por vía de referéndum en el ámbito de Cataluña. Konstituzio Auzitegia (BOE 142, 2017/06/15)

Pleno. Sentencia 52/2017, de 10 de mayo de 2017. Conflicto positivo de competencia 3808-2015. Planteado por el Gobierno de la Nación respecto del Decreto del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña 16/2015, de 24 de febrero, por el que se crea el Comisionado para la Transición Nacional, y los planes ejecutivo para la preparación de las estructuras de Estado y de infraestructuras estratégicas, así como en relación con las previsiones y actuaciones desarrolladas en aplicación o al amparo de dicho Decreto o de los referidos planes o coincidentes con su finalidad. Principios de unidad y autonómico; supremacía de la Constitución y procesos de reforma constitucional, competencias sobre hacienda, Seguridad Social y seguridad pública: nulidad del reglamento y de los planes autonómicos. Konstituzio Auzitegia (BOE 142, 2017/06/15)

Pleno. Sentencia 54/2017, de 11 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 1996-2014. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Competencias sobre régimen local, autonomía financiera y local, reserva de ley orgánica: pérdida sobrevenida parcial de objeto del recurso, nulidad de los preceptos legales relativos a la cobertura de puestos de trabajo por personal eventual, interpretación conforme de otros preceptos legales (SSTC 41/2016 y 111/2016). Voto particular. Konstituzio Auzitegia (BOE 142, 2017/06/15)

Pleno. Sentencia 56/2017, de 11 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 292-2015. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Límites de los decretos-leyes y competencia sobre ordenación general de la economía: STC 46/2017 (constitucionalidad de los preceptos sobre régimen de horarios comerciales y apertura y traslado de centros comerciales). Voto particular. Konstituzio Auzitegia (BOE 142, 2017/06/15)

Pleno. Sentencia 57/2017, de 11 de mayo de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad 409-2016. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 22 de Madrid, en relación con los artículos 107 y 110.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Principios de igualdad y capacidad económica: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia. Konstituzio Auzitegia (BOE 142, 2017/06/15)

Pleno. Sentencia 58/2017, de 11 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 1880-2016. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional de protección civil. Competencias sobre seguridad pública y protección civil: interpretación conforme del precepto legal que regula la declaración de emergencias de interés nacional. Konstituzio Auzitegia (BOE 142, 2017/06/15)

Pleno. Sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad 4864-2016. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera, en relación con diversos preceptos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Principio de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad: nulidad de los preceptos legales que regulan el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor (SSTC 26/2017 y 37/2017). Konstituzio Auzitegia (BOE 142, 2017/06/15)

 

IKASTAROAK , JARDUNALDIAK

 

2017-07-03 eta 04
La constitución y el constitucionalismo en tiempos de crisis
Miramar Jauregia
Balio akademikoa: 20 ordu
PDFa eskuratu

2017-07-06 eta 07
La reforma de las administraciones públicas y los registros y protectorados de fundaciones y asociaciones de utilidad pública
Miramar Jauregia
Balio akademikoa: 20 ordu
PDFa eskuratu

2017-07-10 eta 11
Recobrando la confianza en la política y la gobernanza pública
Miramar Jauregia
Balio akademikoa: 20 ordu
PDFa eskuratu

2017-07-10tik 14ra
Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz
Facultad de Letras. Aula Magna
Balio akademikoa: 40 ordu
Web
PDFa eskuratu

2017-07-12 eta 13
La ciudad educadora: ¿qué hacemos los ayuntamientos para compensar desigualdades?
Palacio de Congresos y Exposiciones Europa
PDFa eskuratu

2017-07-12tik 14ra
El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE ante el CEDH
Miramar Jauregia
Balio akademikoa: 30 ordu
PDFa eskuratu

2017-07-13
European Dialogues: Los valores en la integración europea
Miramar Jauregia
PDFa eskuratu

2017-07-13 eta 14
Gobernu Irekia irekitzen. Desmitificando el Gobierno Abierto
Miramar Jauregia
Balio akademikoa: 20 ordu
Web
PDFa eskuratu

2017-07-13 eta 14
60 años del Tratado de Roma / Erroma Tratatuaren 60 urte - EuroBasque
Miramar Jauregia
Balio akademikoa: 20 ordu
Web
PDFa eskuratu

  

 

2017-07-07
Udalaren berrikuntzarako eta kudeaketa hobetzeko programa.
EUDEL Bilbao (Ertzilla kalea, 13).
09:00 - 14:00

  

 

2017-07-11tik 13ra
I Semana Open Data Lab de Barcelona
Citilab. Plaça Can Suris s/n. Cornellà de Llobregat (08940). Barcelona
08:30
Izena emateko
Egitaraua

 

 

 

 

Azken aldaketako data: 2017/06/28