Datuen babesari buruzko informazioa

Egoitza elektronikoa

Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa

Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Kontratazio kudeaketa.

 • Arduraduna: Euskadiko Kirol Portuak. Puertos deportivos de Euskadi.
 • Helburua: Kontratazio publiko prozeduraren kudeaketa fase guztietan, egikaritzea, aldaketak, luzapenak, epeen edo prezioaren aldaketak, azken kopurua eta amaiera barne direla, eta baita esleipen prozeduraren uko egiteko, kontratua ez esleitzeko edo jartzeko erabakiak, eta kontratistari egotzi dakizkiokeen eta kontratua bertan behera uztea eragin duten jazoerak.
 • Legitimazioa:
  • Tratamendua beharrezkoa da kontratu bat egikaritzeko, zeinetan interesduna parte baita, edo interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak aplikatzeko.
  • Tratamendua beharrezkoa da lege-betebeharrak betetzeko.
 • Hartzaileak:
  • Ogasun publikoa
  • Herri-Kontuen Eukal Epaitegia Kontu-auditoreak
 • Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.
 • Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua:
  www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/142600-capa2-eu.shtml

Araudia:

ID: 1426