Datuen babesari buruzko informazioa

Egoitza elektronikoa

Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa

Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Portu-azpiegiturak administratzea eta portu-zerbitzuak ematea.

 • Arduraduna: Euskadiko Kirol Portuak. Puertos deportivos de Euskadi.
 • Helburua: Administrazio-emakidak eta -baimenak ematea, aldatzea eta azkentzea, bai eta zaintzea eta ikuskatzea ere Atxikitako portu-azpiegiturak administratzea eta portu-zerbitzuak ematea Zergak eta izaera publikoko gainerako ondare-prestazioak kudeatzea, likidatzea, biltzea eta ikuskatzea.
 • Legitimazioa:
  • Tratamendua beharrezkoa da misio bat betetzeko, zeina egiten baita interes publikoaren izenean, edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzeko.
 • Hartzaileak:
  • Bankuak, kutxak eta baserritarren kutxak
  • Foru-aldundiak
  • Segurtasun-indar eta -kidegoak
  • Ogasun publikoa
  • Organo judizialak
  • Autonomia-erkidegoko beste organo batzuk
  • Kontu-auzitegia edo erkidegoko baliokidea
 • Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.
 • Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua:
  www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/142300-capa2-eu.shtml

Araudia:

ID: 1423